Naslovna Društvo COVID-19 Zahtevi za penziju PIO fondu elektronski

Zahtevi za penziju PIO fondu elektronski

3716
0

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje omogućio je elektronski prijem zahteva za ostvarivanje prava na penziju i ostalih prava dostavom zahteva na e-mail adresu [email protected] ili poštom, zbog zabrane neposrednog prijema stranaka u službenim prostorijama.

Na sajtu Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje se nalaze svi obrasci zahteva koji se mogu odštampati, popuniti i skenirani poslati na e-mail adresu Fonda. Na isti način se mogu dostaviti i dokazi koji su potrebni za odlučivanje, a koji su navedeni na obrascu.

Ukoliko nemate mogućnost da podatke dostavite skenirane na e-mail adresu, dovoljno je da potrebne podatke navedete u mejlu. Da postupak bio pokrenut potrebno je navesti sledeće podatke:

  • Vrstu zahteva
  • Ime i prezime
  • Adresu prebivališta, odnosno boravišta
  • JMBG (ukoliko se podnosi zahtev za porodičnu penziju ili JMBG umrlog lica)
  • Broj lične karte
  • Broj kontakt telefona
  • E-mail adresu i
  • Način dostavljanja potvrde (uverenja) po zahtevu iz tačke 2,3,4, ili 5 (putem e-mail adrese ili putem pošte)

Pored navedenih podataka, radi pokretanja postupka po žalbi, treba navesti i podatak o broju i datumu prvostepenog rešenja protiv kojeg se izjavljuje žalba.

Primljeni zahtevi, odnosno žalbe biće evidentirani i zavedeni sa danom kada budu primljeni u Fond, po istima će se postupati od strane Fonda.

O prijemu zahteva, odnosno žalbi i organizacionoj jedinici Fonda koja će odlučivati o Vašem zahtevu, obavestiće vas Fond putem mejla.