Naslovna Ekonomija Za krpljenje rupa i popravljanje tamponskih slojeva više od 40 miliona dinara

Za krpljenje rupa i popravljanje tamponskih slojeva više od 40 miliona dinara

379
0

Opština Negotin raspisala je javne nabavke za mestimično popravljanje neasfaltiranih puteva, kao i za popravku lokalnih puteva.

Rok za dostavljanje ponuda za javnu nabavku male vrednosti usluga za mestimično popravljanje kolovoza, odnosno za popravljanje tamponskog sloja opštinskih puteva koji nisu asfaltirani, kao i ulica u gradu i selima je do 7. maja.

Kriterijum za ocenjivanje ponuda je, naravno, najniže ponuđena cena, uz uslov da budu ispunjeni svi administrativni i tehnički zahtevi u konkursnoj dokumentaciji, a procenjena vrednost javne nabavke je 4.166.000 dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Kako se navodi u pozivu za podnošenje ponuda odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda, koje se otvaraju 7. maja.

Raspisana je i javna nabavka za krpljenje udarnih rupa, presvlačenje pojedinih delova kolovoza, kao i održavanje trupa puta i putnih objekata opštinskih puteva na teritoriji opštine Negotin, vredna 37,5 miliona dinara, bez PDV-a.

Rok za podnošenje ponuda za ove poslove je 27. maj, kada se i otvaraju ponude, s tim što će odluka o dodeli ugovora biti doneta u roku od 25 dana.