Naslovna Kultura Za arheološko i nepokretno kulturno nasleđe Negotinske krajine 8,14 miliona dinara

Za arheološko i nepokretno kulturno nasleđe Negotinske krajine 8,14 miliona dinara

1101
0

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije odobrilo je Muzeju Кrajine, Zavodu za zaštitu spomenika kulture u Nišu i beogradskom arheološkom institutu 8,14 miliona dinara za realizaciju pet projekata u opštinama Negotin i Kladovo.

Jugoistočna kula, „Vrelo“ Šarkamen

Ove godine arheološka istraživanja kasnoantičkog lokaliteta “Vrelo” u Šarkamenu, koje sprovode Arheološki institut u Beogradu i negotinski Muzej Krajine Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije finansiraće sa 800.000 dinara.

Komisija koja je ocenjivala projekte arheološkog nasleđa utvrdila je da je projekat istraživanja usklađen sa konzervacijom u cilju prezentacije arheološkog nalazišta i da predstavlja “dobar primer međuinstitucionalne saradnje kojom su usaglašeni radovi na istraživanju i aktivnosti u zaštiti spomeničkog nasleđa”.

Dosadašnjim istraživanjima ovog rezidencijalno-memorijalnog kompleksa biće posvećena i publikacija “Vrelo-Šarkamen kod Negotina – Tetrarhijska rezidencija Maksimijana Daje”, koju je resorno ministarstvo podržalo sa 390.000 dinara.

Arheološko nalazište „Egeta“, Brza Palanka

Na konkursu za sredstva za projekte u oblasti arheološkog nasleđa Muzeju Krajine sa 1,2 miliona dinara odobren je i projekat arheološkog istraživanja lokaliteta “Egeta” kod Brze Palanke.

Reč je o nastavku istraživanja na lokalitetu koji je u postupku pripreme za Uneskovu listu svetske prirodne i kulturne baštine u okviru projekta “Granice rimskog carstva”.

“Sva je poenta ovako dobre realizacije projekta objedinjavanje više institucija sa različitim dimenzijama poslova, u ovcom slučaju Arheološkog instituta, Zavoda za zaštitu spomenika kulture i Muzeja Krajine u Negotinu. Upravo ta simbioza daje ovaj rezultat i daje razumevanje Ministarstva kulture koje nama svake godine ispostavlja određenu sumu po projektima sa kojima apliciramo”, kaže arheolog Gordan Janjić, muzejski savetnik u Muzeju Krajine, rukovodilac projekata istraživanja rimskog Limesa i koordinator projekta istraživanja na kasnoantičkom lokalitetu “Vrelo” Šarkamen.

Lokalitet „Mora Vagei“ Mihajlovac

Najviše sredstava, čak pet miliona dinara, odobreno je za projekat konzervatorsko-restauratorskih radova na arhitektonskim strukturama kasnoantičkog utvrđenja na arheološkom lokalitetu „Mora Vagei“ u Mihajlovcu.

Ovaj lokalitet bio je jedan od četiri u okviru arheološkog rekognosciranja desne obale Dunava od Prahova do Kladova, koje je negotinski muzej realizovao od 2016. Njime će “Mora Vagei” nakon više od 35 godina biti rekonzerviran čime Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Niša u saradnji sa negotinskim muzejom doprinosi obnovi kulturnog nasleđa.

Lokalitet „Glamija“, Rtkovo

U oblasti nepokretnog kulturnog nasleđa još jedan lokalitet, “Glamija” u Rtkovu kod Kladova biće predmet interesovanja Muzeja Krajine budući da je i ovo nalazište jedno od onih koji će biti stavljeno na tentativnu listu Ujedinjenih nacija.

Ministarstvo kulture i informisanja je za izradu projektne dokumentacije za konzervatorsko-restauratorske radove na arheološkom lokalitetu Glamija u Rtkovu izdvojilo 750.000 dinara.