Naslovna Društvo Vraćen društveno-koristan rad u škole

Vraćen društveno-koristan rad u škole

577
0

U školama u Srbiji od septembra je u primeni Pravilnik o obavljanju društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada.

Uređenje učionica, školskog dvorišta, sakupljanje sekundarnih sirovina, pošumljavanje – jednim imenom društveno-koristan rad koji je obeležio školske dane učenika prošlog veka. Generacije učenika pamte radne subote i obavezan društveno-koristan rad koji je, čini se iz vizure 21.veka, za cilj imao formiranje radnih navika, smanjenje socijalnih razlika među decom i razvoj odgovornosti.

Od ove školske godine društveno-koristan i humanitarni rad škola planira godišnjim planom i ostvaruje, kako to u novom Pravilniku piše, „radi uključivanja svih učenika ili pojedinih odeljenskih zajednica u taj rad.“ Aktivnostima će se razviti društveno odgovorno ponašanje učenika, stoji u Pravilniku Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja,  a društveno-koristan rad predstavlja „oblik restorativne discipline“.

Radi se zapravo o pristupu koji omogućava umanjivanje ili otklanjanja štete, ili njenih posledica, razvoj svesti i odgovornosti o posledicama sopstvenog i ponašanja drugih, kao i popravljanja sukobljenih strana.

Pojednostavljeno, cilj društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada u školama biće prevencija nepoželjnog i društveno neprihvatljivog ponašanja učenika i razvoj poželjnih i pozitivnih oblika ponašanja. Sa učenicima koji ulaze u sukobe i dalje će se  razgovarati, pratiti njihov rad, razgovarati sa roditeljima ili starateljima.

Društveno-koristan rad  biće realizovan u prostorijama ili van nje pod nadzorom nastavnika ili stručnog saradnika. Trajaće od 15 do 45 minuta i vodiće se računa, pri izricanju aktivnosti, o uzrastu učenika. Vaspitnu meru može izreći razredni starešina, direktor škole, odeljensko ili nastavničko veće, i oni su u obavezi da evidentiraju, prate i podnesu izveštaj o efektima izrečene mere.

Učenicima koji se ne pridržavaju propisanih pravila ponašanja u školi i svojim ponašanjem uznemiravaju druge učenike, nastavnike, remete kućni red škole mogu biti izrečene lakše vaspitne mere, kao što su produženo dežurstvo, pisanje sastava i izlaganje u odeljenju u vezi sa povredom obaveze ili osmišljavanja panoa na određenu temu.

U Pravilniku su predviđene još i sledeće mere: uređivanje učionice, trpezarije, pomoć u produženom boravku, pomoć učenicima u učenju ili stručnom saradniku u pripremi radionice.

Vaspitnu meru učenik može da odradi i pomažući administrativnim radnicima, kao i školskim timovima. Jedna od mera je i pomoć domaru u radionici, a podrazumeva uređenje parka, farbanje ograde ili klupa, okopavanje cveća, čišćenje snega i lišća.