Naslovna Društvo Voda na Kusjaku dobra za kupanje

Voda na Kusjaku dobra za kupanje

897
0

Voda Dunava na kusjačkoj plaži prema analizama kvaliteta Zavoda za javno zdravlje „Timok“ u Zaječaru može da se koristi za kupanje, sport i rekreaciju. 

Uzorkovanjem i analizom fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara dunavska voda na Kusjaku, navodi se u izveštaju Zavoda za javno zdravlje “Timok” u Zaječaru koji je objavljen na opštinskom sajtu, odgovara zahtevima Uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim vodama i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje i Pravilnika o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda.

Analiza pokazuje da voda na kusjačkoj plaži, uzorkovana 29. juna, pripada drugoj klasi površinskih voda u mikrobiološkom pogledu što je dobar ekološki sastav i da može da se koristi za kupanje, sport i rekreaciju.

U Zavodu navode da kupači nakon kupanja u Dunavu obavezno moraju da se tuširaju higijenski ispravnom vodom.