Naslovna Društvo Vlada Švajcarske podržava unapređenje usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou

Vlada Švajcarske podržava unapređenje usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou

4
0

Program Swiss PRO objavio je javni poziv pod sloganom „Snage udruži, podršku pruži“ koji ima za cilj povećanje dostupnosti i kvaliteta usluga socijalne zaštite za najmanje 500 korisnika i korisnica iz ranjivih društvenih grupa.

Javnim pozivom „Snage udruži, podršku pruži  obuhvaćeno je 96 gradova i opština iz regiona Šumadije i zapadne Srbije i Južne i istočne Srbije, među kojima su i Negotin, Kladovo, Majdanpek, Bor, ali i Zaječar, Boljevac, Knjaževac i Sokobanja.

Kroz ovaj javni poziv, koji je otvoren do 10. aprila, Vlada Švajcarske će sa 242.000 evra podržati do 20 lokalnih samouprava u uspostavljanju efikasnog i održivog sistema socijalne zaštite na lokalnom nivou.

“Lokalne samouprave će biti podržane sa do 12.100 evra po projektu čiji cilj može biti uspostavljanje nove standardizovane usluge socijalne zaštite koja se trenutno ne pruža, proširenje postojećih usluga socijalne zaštite radi uključivanja većeg broja korisnika ili pilotiranje inovativne usluge socijalne zaštite”, navodi se u saopštenju programa Swiss PRO.

Javni poziv se sprovodi u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“ koji podržava Vlada Švajcarske u saradnji sa Vladom Srbije, a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opštna (SKGO).

“Program posebno ohrabruje lokalne samouprave da u predloge projekata uključe uspostavljanje međuopštinske saradnje i međusektorskog pristupa, a dodatno će biti vrednovano i ako predlozi projekata sadrže izrađenu analizu potreba ranjivih grupa na lokalnom nivou, utrošak namenskih transfera u 2019. godini, kao i određen način praćenja  usluga. Takođe, projekti mogu uključivati partnerstvo sa lokalnim Centrom za socijalni rad”, ističu nadležni.

Program Swiss PRO će organizovati informativne sesije sa predstavnicima zainteresovanim lokalnim samoupravama do 20. marta, kako bi im predočili detalje javnog poziva, uključujući način prijavljivanja, kriterijume za izbor projekata i dozvoljene troškove.

Informativna sesija će za jedinice lokalnih samouprava Borskog i Zaječarskog okruga biti održana u Zaječaru 20. marta u 12 časova u prostorijama  Regionalne agencija za razvoj Istočne Srbije  (RARIS).