Naslovna Politika Većnici usvojili šestomesečni izveštaj o izvršenju odluke o budžetu

Većnici usvojili šestomesečni izveštaj o izvršenju odluke o budžetu

260
0

Većnici su, pripremajući materijale za sednicu lokalnog parlamenta, usvojili šestomesečni izveštaj o realizaciji budžeta za ovu godinu.

Tako su, obrazložila je Ljiljana Liculović, rukovodilac Odeljenja za budžet, finansije i lokalnu poresku administraciju, a navodi opštinski sajt, za period januar – jun, rashodi i izdaci budžeta opštine Negotin izvršeni u ukupnom iznosu od 459.150.506 dinara.

Ukupni prihodi u budžetu, zaključno sa poslednjim danom juna, iznosili su 490.244.967 dinara, odnosno 29,1 odsto, od toga izvorni prihodi 181.993.459 dinara, odnosno 23,1 odsto, ustupljeni prihodi 169.757.294 ili 34,16 odsto, transferni 136.066.748 ili 35,53 odsto, a prihodi od prodaje nefinansijske imovine 2.427.466 dinara ili 16,54 odsto od ukupno planiranih.

Članovi veća dali su saglasnost na četvrtu izmenu i dopunu sistematizacije radnih mesta u Javnom komunalnom preduzeću „Badnjevo“. Najnovijim iznenama broj radnika u ovom opštinskom preduzeću, Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave, sa 192 smanjen je na 182.

Kako je opština Negotin od nedavno dobila javnog pravobranioca, većnici su usvojili i novi Pravilnik o postupanju i načinu rešavanja zahteva građana za naknadu štete nastale usled ujeda pasa lutalica, a na dnevnom redu sednice našle su se i odluka o izmeni Odluke o osnivanju Komisije za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima opštine Negotin, kao i druga bitna pitanja iz domena njihovog rada.