Naslovna Društvo Uz podršku Vlade Švajcarske unapređen položaj više od 2.800 ljudi iz ranjivih...

Uz podršku Vlade Švajcarske unapređen položaj više od 2.800 ljudi iz ranjivih grupa: Sertifikati i Negotincima 

507
0

Osam lokalnih samouprava su u partnerstvu sa organizacijama civilnog društva i uz podršku Vlade Švajcarske kroz program Swiss PRO sprovele socijalno inovativne projekte koji su doprineli boljem kvalitetu života više od 2.800 osoba iz najranjivijih društvenih grupa, rečeno je 10. juna u Ćupriji.

Ukupno 2.580 osoba dobilo je podršku kroz unapređenje pristupa različitim javnim uslugama u oblasti zdravstva i socijalne zaštite, dok je oko 230 ljudi iz ranjivih društvenih grupa ekonomski osnaženo kroz stručnu obuku, od čega je njih 145 ostvarilo radni angažman i povećalo prihode.

„Saradnja sa lokalnim samoupravama je ključna za unapređenje kvaliteta života građana, ispunjavanja njihovih prava, dostupnost javnih usluga i ravnopravnost svih građana Srbije. U tom procesu je i uloga organizacija civilnog društva veoma značajna, što pokazuju i rezultati ovih projekata. Posebno je ohrabrujuće što je postignuta puna održivost inovativnih usluga koje su kroz ove projekte pokrenute“, rekla je pomoćnica ministarke za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Mirjana Ćojbašić i zahvalila se na dugogodišnjom podršci Vlade Švajcarske i UNOPS-u.

Mirjana Ćojbašić, pomoćnica ministarke za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Tokom događaja su dodeljeni sertifikati za uspešnu realizaciju projekata u Negotinu, Zaječaru, Vlasoticu, Ivanjici, Smederevu, Raški, Ćupriji i Novom Pazaru.

Projekti su sprovedeni u okviru javnog poziva pod sloganom „Nove ideje po meri zajednice”, u ukupnoj vrednosti preko 110.000 evra.

„Rezultati ovih projekata pokazuju da ako udružimo snage i komplementarno deluju različiti sektori, može se napraviti pozitivna promena. Projekti su uspeli da identifikuju koje su potrebe ranjivih grupa i da na pravi način pomognu najranjivijim članovima zajednice. Vlada Švajcarske je spremna da nastavi sa podrškom svim inicijativama sa lokalnog i nacionalnog nivoa usmerenim na unapređenje socijalnog uključivanja u Srbiji“, istakao je Rihard Koli, šef Kancelarije za razvoj i saradnju Ambasade Švajcarske.

Rihard Koli, šef Kancelarije za razvoj i saradnju Ambasade Švajcarske

Kontinuirana podrška Vlade Švajcarske i saradnja i usmerenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ključni su za uspeh u pružanju podrške u cilju bolje socijalne uključenosti koju kroz program Swiss PRO i druge programe sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u Srbiji, naveo je Marko Vujačić, šef programa UNOPS u Srbiji.

„Jako je važno što su lokalne samouprave rešile da podrže usluge koje su nastale u okviru ovih osam projekata, kako bi nastale da postoji i u budućnosti. Organizacije civilnog društva mogu da pomognu u rešavanju problema, a naročito potreba ranjivih grupa na lokalnom nivou. Partnerstvo ima smisla i treba ga podržavati i produbiti”, naveo je Vujačić.


Marko Vujačić, šef programa UNOPS u Srbiji

Uz podršku programa Swiss PRO najpre su unapređene procedure za finansiranje organizacija civilnog društva za pružanje usluga građanima, nakon čega je usledila podrška za sprovođenje 28 socijalno inovativnih projekata organizacija civilnog društva (OCD) i još osam projekata lokalnih samouprava u partnerstvu sa OCD. Podrška ranjivim grupama zasnovana je na analizi potreba lokalnih zajednica i njihovih prioriteta, rekla je Nataša Ivanović, službenica za socijalno uključivanje programa Swiss PRO.

„Profil podržanih korisnika i korisnica je raznovrstan, a najviše su zastupljeni mladi, žene, osobe sa invaliditetom i deca. Podrška je pored stručnih obuka i obuka na radnom mestu, podrška je pružena i za unapređenje mentalnog zdravlja kroz stručna savetovanja, kao i neurofidbek, govorne i fizio-terapije za decu sa poteškoćama u razvoju i uslugu pomoć u kući“, navela je Ivanović.