Naslovna Politika Usvojen završni račun budžeta opštine Negotin za 2017.

Usvojen završni račun budžeta opštine Negotin za 2017.

499
0

Petu sednicu lokalnog parlamenta okarakterisala brzina usvajanja odluka i činjenica da su sve tri tačke dnevnog reda usvojene bez ikakve diskusije.

Odbornici vladajuće koalicije, stranaka okupljenih oko naprednjaka i socijalista, usvojili su većinom glasova odluku o završnom računu budžeta za minulu godinu.

Ovu obimnu dokumentaciju, na čak 244 strane, koja sadrži detalje realizacije prošlogodišnjeg budžeta, od bilansa stanja, prihoda i rashoda, preko izveštaja o kapitalnim izdacima i finansiranju, zatim novčanim tokovima, izvršenju budžeta, ali i prateći izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa i godišnjeg izveštaja o učinku programa, odbornici vladajuće koalicije usvojili su bez diskusije, dizanjem ruku „ZA“.

Inače, ukupno ostvareni prihodi i primanja budžeta u 2017. iznose milijardu, 155 miliona 441 hiljadu dinara, a rashodi i izdaci budžeta milijardu 96 miliona 712 hiljada dinara.

Stanje na računu budžeta na dan 31.12.2017. iznosilo je 131 milion 309 hiljada, a stanje na konsolidovanom računu 145 miliona 997 hiljada dinara.

„Naravno da se opština domaćinski ponašala u 2017. Tada je to bila druga skupštinska većina u ovom sazivu SO Negotin. Jeste bila je SPS i SNS, ali u drugačijem odnosu. Kada je novac poreskih obveznika u pitanju uvek mora da se vodi računa o trošenju tih sredstava, a kontrole su rigorozne i morate da opredelite sredstva u skladu sa odlukom budžeta za tu tekuću godinu“, rekao je medijima nakon sednice mr Milan Uruković, predsednik Skupštine opštine Negotin.

Većinom glasova i bez diskusije za pravobranioca opštine Negotin na period od pet godina postavljen je Živojin Marković, diplomirani pravnik iz Negotina, inače radnik Opštinske uprave od 2009. godine.

Bez diskusije su odbornici vladajuće koalicije usvojili i rešenje o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JKP „Badnjevo“ o utvrđivanju cena usluga parking servisa.

Cene su, inače, korigovane, o čemu ćemo pisati u nekom od narednih tekstova, i u delu povlašćenih parking karata usaglašene su sa cenama u okruženju i za razliku od predhodnih niže su za 50 odsto.

Dr Miomir Petković, odbornik DS

Odbornici opozicije su, kao i na ranijim zasedanjima, učestvovali jedino na kraju sednice, kada se postavljaju odbornička pitanja.

Tako je dr Kristijana Nikolića, šefa odborničke grupe Demokratske stranke interesovalo kada će biti utvrđen odnos snaga u Izbornoj komisiji, shodno novoj skupštinskoj većini i dobio odgovor da se sastanci sa predstavnicima odborničkih grupa planiraju već tokom ove nedelje.

Dragoljub Đorđević, odbornik DS

Dragoljub Đorđević (DS) tvrdi da je petnaestak odbornika u sukobu interesa jer osim odborničke obavljaju i funkcije u Savetima mesnih zajednica. I njemu je rečeno da će se mišljenje o sukobu interesa zatražiti od Agencije za borbu protiv korupcije.

Đorđević je i na prošloj sednici zatražio da im se dostavi odluka o budžetu za 2018. koju je usvojio tadašnji Privremeni organ, ali iako mu je rečeno da je odluka objavljena na opštinskom sajtu, i na ovom zasedanju je ponovio svoj zahtev.

Mr Milan Uruković, predsednik Skupštine opštine Negotin, obećao je da će lično da se založi da se opoziciji dostavi ova odluka, iako je ova odluka već objavljena u celosti.

Dr Miomir Petković je ponovio svoje zahteve u vezi putovanja delegacije opštine Negotin u Brisel, naglasivši da nije zadovoljan odgovorom, već da traži da mu se dostave izvodi sa platne kartice opštine o tome šta je sve plaćano i koliko u Briselu.