Naslovna Politika Usvojen budžet za narednu godinu, veće komunalne i administrativne takse

Usvojen budžet za narednu godinu, veće komunalne i administrativne takse

1322
0

Danas je održana druga redovna sednica Skupštine opštine Negotin.

Odbornici Skupštine usvojili su danas odluku o potvrđivanju mandata za dva nova odbornika sa liste “Aleksandar Vučić – Za našu decu – Ivica Dačić”, koja su izborom Vladimira Veličkovića i Bogdana Gugića za predsednika i zamenika predsednika opštine ostala upražnjena. Mandati su potvrđeni Igoru Janjiću iz Negotina i Goranu Prniću iz Mihajlovca koji su danas zajedno sa odbornicima Nadom Stanković (NS) i Dušanom Furnigićem (SPS) polagali svečanu zakletvu.

Mr Milan Uruković, predsednik Skupštine opštine Negotin obavestio je odbornike da su formirane tri odborničke grupe. Šef odborničke grupe Narodna stranka je dr Tihomir Milovanović, a zamenik Slađan Mihajlović, Socijalističke partija Srbije Dejan Кrstić, a zamenik dr Dušan Furnjigić, dok je šef odborničke grupe Aleksandar Vučić – Srpska napredna stranka – Za našu decu Goran Jovanović, a zamenik Lidija Milosavljević.

Današnje, drugo po redu skupštinsko zasedanje, karakterisala je živa diskusija opozicije koja se brojnim predlozima i ukazivanjem na neke od ključnih aspekta materijala koji se našao na dnevnom redu sednice, uključila u raspravu o najvažnijim tačkama počev od izveštaja o realizaciji budžeta i utroška sredstava iz lokalne kase u prvih devet meseci ove godine, preko odluke o budžetu za narednu godinu, lokalnih komunalnih i administrativnih taksi, plana i programa rada JКP “Badnjevo” i drugim temama.

Miroslav Knežević, rukovodilac Odeljenja za budžet, finansije i lokalnu poresku administraciju

Sednica na kojoj je dnevni red utvrđen na 25 tačaka potrajala je skoro pet časova, a prisustvovalo joj je 39 od 45 odbornika. Većinom glasova vladajuće koalicije usvojen je izveštaj o izvršenju odluke o budžetu za period od januara do septembra 2021.

“Sa 30. septembrom prihodi budžeta sa prihodima indirektnih korisnika ostvareni su ukupnom iznosu od 997.984.000 dinara, 72,80% od godišnjeg plana. Rashodi i izdaci budžeta za isti period iznose 680.506.000, odnosno 46,06% planom utvrđenih sredstava iz razloga što se plaćanja sprovode do kraja godine”, pojasnio je Miroslav Кnežević, rukovodilac Odeljenja za budžet, finansije i lokalnu poresku administraciju.

Ukupni prihodi i primanja budžeta opštine Negotin iznosili su 1.103.000.000 dinara, a sa svim prihodima indirektnih i direktnih korisnika budžetskih sredstava, po svim izvorima finansiranja, za ovu godinu 1.477.481.000 dinara.

“Za naknade za socijalnu zaštitu u šta spadaju materinski dodatak, nagrade najboljim učenicima, studentske, učeničke stipendije i druge stimulacije utrošeno 7.036.000 dinara, dok je za novčane kazne i penale po rešenju sudova za ujede pasa lutalica utrošeno 12.903.000 dinara. Smatram da je sramota da za pse izdvajamo više nego za decu”, rekao je dr Tihomir Milovanović.

“I u odluci o budžetu vidimo da smo se opredelili da i u 2022. plaćamo za ujede pasa lutalica umesto da rešavamo problem. Za kazne i penale po sudskim tužbama planirano je 15 miliona dinara, za zoohigijenu 2,5”, dodao je šef odborničke grupe Narodne stranke.

Dragiša Ivković, zamenik pred. SO, Milan Uruković, predsednik Skupštine opštine i Ivan Veljković, sekretar

Budžet opštine Negotin za 2022. projektovan je na 1,3 milijarde dinara. Izvorni prihodi utvrđeni su na 384.552.000 dinara, ustupljeni na 424.875.000 dinara, transferirana sredstva 250.069.595 dinara i primanja is prodaje nefinansijske imovine 15.051.000 dinara. Tekuća rezerva je 30, a stalna pet miliona dinara. Planiran je i budžetski deficit u iznosu od 116.884.000 dinara.

„Mislim da je budžet korektno isprojektovan, u skladu sa smernicama i preporukama resornog ministarstva za finansije. Posle sednice  potpisujem odluku o budžetu jer do 25. decembra odluku moramo da dostavimo resornom ministarstvu, a oni ako imaju primedbi neće je usvojiti  već će je vratiti na ponovno odlučivanje. Budžet je po neki put i političko pitanje, a posao je opozicije da napada odluku o budžetu, i ja sam bio u opoziciji i to sam radio, ali bilo ko da projektuje budžet mora da vodi računa o socijalnom davanju, o obrazovanju, o nesmetanom funkcionisanju svih koji su vezani za našu jedinicu lokalne samouprave. Odluka je bila na javnom uvidu i niko nije došao ili podneo predlog, sugestiju za izmenu”, kaže Milan Uruković, predsednik SO Negotin.

Krsta Stanković Njenjulović, odbornik NS

Odbornici su usvojili i odluku o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022. godinu na teritoriji Opštine Negotin, koja se suštinski menja kod stanova u ekstra zoni, kao i odluku o lokalnim komunalnim taksama koje su, takođe promenjene.

Кod odluke o izmenama odluke o lokalnim administrativnim taksama za koju je opozicija tražila da se povuče sa dnevnog reda i naknade vrate na raniji nivo, a vlast je usvojila sa 31 glasom Za i sedam glasova protiv, administrativna taksa je uvećana i to za zaključenje braka u prostorijama opštine Negotin sa 250 na 1.000 dinara, u prostorijama opštine ali van radnog vremena sa 1.000 na 2.000 dinara, a van prostorija opštine i van radnog vremena sa 6.000 na 10.000 dinara.

“Za venčanje u radno vreme podigli ste 400 posto, van radnog vremena 100 posto. Vi na godišnjem nivou u opštini Negotin imate 160 do 170 sklopljenih brakova uključujući i one koji se sklapaju u inostranstvu a ovde se samo upisuju i kada sve sabere u budžetu ćete imati veći priliv za 100.000 do 120.000 dinara. Zato predlažemo da te takse ostanu kao i za sada jer njihovo povećanje neće doprineti značajnom povećanju budžeta”, rekao je Кrsta Stanković Njenjulović.

I Кadrovski plan opštine Negotin za 2022. izazvao je polemike opozicije jer je sa 112 koliki je postojeći broj službenika i nameštenika u Opštinskoj upravi u ovoj godini, za 2022. on uvećan za 28. U obrazloženju ove odluke navodi se da je u 2021. radni odnos u Opštinskoj upravi prestao za sedam izvršilaca, a da će se u 2022. broj zaposlenih na neodređeno vreme smanjiti za jednog izvršioca zbog odlaska u penziju po sili zakona.

Dr Tihomir Milovanović, šef odborničke grupe Narodna stranka

Reakciju odbornika opozicije izazvala je i odluka o određenju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih van zdravstvene ustanove. Dr Milovanović je podsetio da su 2012. na teritoriji opštine Negotin bila četiri lekara koja su obavljala ove poslove, a do juna 2016. pet, dok ih je sada samo dvoje, iako su se konkursom tražila tri.

Dr Zoran Puslojić, član Opštinskog veća i predsednik Кomisije pojasnio je da je na konkurs stiglo pet prijava, ali da su samo dve bile kompletne, kao i da će za koji dan biti raspisan novi konkurs za još jednog mrtvozornika.

Odbornici su sa 36 glasova dali saglasnost Eliksir Gardenu na upotrebu imena Negotin, a pored odbornika vlasti ovu odluku su podržali i odbornici Narodne stranke.

U nastavku sednice usvojene su i odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa lokalnog budžeta, o pristupanju izradi plana razvoja opštine Negotin za period 2022-2028, o obezbeđivanju kontinuiranog obavljanja komunalne delatnosti prigradskog prevoza putnika, o usvajanju izveštaja o radu Predškolske Ustanove „Pčelica“za radnu 2020/2021, kao i rešenja o davanju saglasnosti na planove i programe rada negotinskog vrtića i JP “Bogovina”.

Odluka o davanju saglasnosti na program poslovanja za 2022. JКP “Badnjevo” prošla je, takođe, uz brojne polemike počev od one da je aktuelni direktor potpisan kao v.d. direktor do toga da su dvojica od tri člana Nadzornog odbora dali saglasnost na plan iako im je mandat istekao, pa do kreditnih zaduženja i menjanja koeficijenta na šta radnici upozoravaju.

Slađan Mihajlović, odbornik NS

Odbornici vladajuće koalicije glasali su i da se usvoji odluka o utvrđivanju valute plaćanja varijabilnog i fiksnog dela iznosa po obračunima za grejnu sezonu 2021/2022. koja se odnosi na rokove plaćanja.

“Ono što se desilo u ponedeljak da nema grejanja, predsedniče, tražite odgovornost. Nema opravdanja da se makar u nedelju uveče neko od nadležnih iz JКP “Badnjevo” nije oglasio saopštenjem posredstvom medija da upozori da nije stigao mazut i obavesti građane, možda sutradan ne bi decu poslali u hladne škole, to nije smelo da se desi”, rekao je odbornik Slađan Mihajlović.