Naslovna Politika Usvojen budžet opštine Negotin za narednu godinu: Opštinska kasa 1,6 milijardi dinara

Usvojen budžet opštine Negotin za narednu godinu: Opštinska kasa 1,6 milijardi dinara

661
0

Odbornici Skupštine opštine Negotin na 11. redovnom zasedanju lokalnog parlamenta usvojili su, između ostalih, odluku o budžetu za narednu godinu. 

Budžet opštine Negotin za 2019. godinu projektovan projektovan je na milijardu 625 miliona 935 hiljada dinara. Izvorni prihodi su planirani u obimu od 45,69 odsto, odnosno 575.165.000 dinara u apsolutnom iznosu. Najveći prihod u strukturi izvornih prihoda čini porez na imovinu, a u 2019. očekuje se u iznosu od 250 miliona dinara.

“Ukupni prihodi i primanja za 2019. godinu iznose 1.625.935.000 dinara, a sredstva iz budžeta 1.258.926.000 dinara i sredstva iz ostalih izvora 367.009.000 dinara, dok planirani ukupni rashodi i izdaci iznose 1.625.935.000 dinara”, istakla je za skupštinskom govornicom Ljiljana Liculović, rukovodilac Odeljenja za budžet, finansije i lokalnu poresku administraciju.

I budžetom za narednu godinu predviđena je realizacija značajnih projekata kao što je nastavak rekonstrukcije više negotinskih ulica, radovi u selima i brojni drugi.

„Napravili smo odgovorni i domaćinski budžet koji uključuje investicije koje smo započeli u ovoj godini, a koje će biti završene naredne godine, razvojne projekte za poljoprivredu, odnose se na komasaciju četiri katastarske opštine, odnosno na dva projekta komasacije i naravno agrarni budžet. Imajući u vidu da ćemo dosta sredstava iduće godine uložiti u investicione radove, sagledavajući realna sredstva, sledeća godina biće štedljiva uz pokrivanje stalnih aktivnosti i redovnih obaveza naših korisnika, institucija, škola. Odradili smo najbolje u okviru naših mogućnosti. Nismo želeli da stvaramo nerealne pozicije.  Videćemo tokom godine kako se odvija priliv sredstava pa ćemo u slučaju ako se ukaže potreba za nekim projektima i  investicijama, u saradnji sa Republikom Srbijom i resornim ministarstvima, preraspodeliti sredstva. Rebalansa će biti za investicije a  ne za pokrivanje nerealnih troškova“, rekao je Vladimir Veličković, predsednik Opštine Negotin u izjavi za medije nakon sednice Skupštine opštine.

Naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine za narednu godinu nije povećana i ostaje na nivou prošlogodišnjih obaveza. Odbornici su usvojili i Odluku o lokalnim komunalnim taksama na teritoriji opštine Negotin, koja propisuje ne samo iznos, već i način plaćanja, olakšice i rokove.

Usvojena je i odluka o pokretanju postupka javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za realizaciju projekta rekonstrukcije, racionalizacije i održavanja javne rasvete u opštini Negotin, a koja bi, uveravaju nadležni, trebalo da donese i značajne uštede.

“Mi sada za električnu energiju na godišnjem nivou za javnu rasvetu izdvajamo 60 miliona dinara, a za održavanje i popravke još 15 miliona. To je 75 miliona koje se svake godine izdvajaju iz našeg budžeta za javnu rasvetu. Smatramo da kroz javno-privatno partnerstvo napraviti veliku uštedu, jer ćemo zameniti preostale sijalice led rasvetom na teritoriji cele opštine. Ko bude prošao od izvođača, a biraćemo najpovoljniju ponudu, ugovor ćemo sklopiti na određeno vreme, a već u tom prvom periodu, smatramo, minimalna ušteda će biti upravo tih 15 miliona vezano za održavanje, popravke, plus procenat od umanjenja na godišnjem nivou za utrošak električne energije”, istakao je Veličković.

Odbornici su dali saglasnost i na Program poslovanja za narednu godinu Javnog preduzeća za komunalne delatnosti „Badnjevo“ Negotin sa finansijskim planom, doneli su odluku da se angažuje revizor za obavljanje završnog računa, ali i druge bitne odluke iz domena svog rada.