Naslovna Politika Usvojen budžet opštine Negotin za 2020. godinu

Usvojen budžet opštine Negotin za 2020. godinu

507
0

Negotinska opštinska kasa za 2020. “teška” je 1,4 milijardu dinara, od kojih je skoro 1,2 milijarde projekcija ukupnih prihoda i primanja, ali i ukupnih izdataka i rashoda, obrazložila je na 21. redovnoj sednici Skupštine opštine Negotin, Ljiljana Liculović, rukovodilac Odeljenja za budžet, finansije i lokalnu poresku administraciju.

Odbornici vladajuće koalicije sa 29 glasova ZA usvojili su odluku o budžetu opštine Negotin za 2020. Budžet je, istakla je Ljiljana Liculović, rukovodilac Odeljenja za budžet, finansije i lokalnu poresku administraciju, projektovan na nešto više od 1,4 milijardi dinara po svim izvorima finansiranja.

“Ukupni rashodi i izdaci i prihodi i primanja po svim izvorima finansiranja iznose 1.434.707.000 dinara. U okviru predloženog iznosa prihoda i primanja budžeta za 2020. godinu izvorni prihodi su planirani u obimu od 37,68 odnosno u apsolutnom iznosu od   436.123.000 dinara. Ustupljeni prihodi u ukupnim prihodima  učestvuju sa 37,07 odsto ili 429.060.000  dinara. Očekivani transfer  za 2020. godinu koji je utvrđen za opštinu Negotin  iznosi  250.069.595 dinara”, rekla je, između ostalog, Ljiljana Liculović.

Odbornici su većinom glasova sa 29 do 31 usvojili i ostale odluke planirane dnevnim redom, počev od odluke o boravišnoj taksi u opštini Negotin koja je u odnosu na prošlu sa 70 povećana na 80 dinara po korisniku usluge smeštaja.

Doneta je i odluka da se angažuje revizor za obavljanje eksterne revizije završnog računa za tekuću godinu.

Bez diskusije usvojene su i odluke vezane za regionalnu deponiju Halovo, od odluke o dodeljivanju isključivog prava na obavljanje delatnosti pružanja usluga, saglasnosti o zajedničkom upravljanju komunalnim otpadom, do odluke o pokretanju postupka javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za izgradnju Regionalnog centra za upravljanje otpadom i pružanje usluga tretmana i odlaganja komunalnog otpada.

Doneta je odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća za komunalne delatnosti “Badnjevo”, a tim u vezi formirana je Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač opština Negotin, a koju čine: diplomirani pravnici Mira Dojčinović, Predrag Stanić i Radmila Avramović, Zoran Stojković, strukovni inženjer elektrotehnike i Vladimir Stanković, master inženjer zaštite životne sredine. Data je saglasnost na program poslovanja i finansijski plan za 2020. JKP “Badnjevo”, a usvojena je i odluka o korišćenju i raspoređivanju sredstava subvencija.

Naime, komunalnom preduzeću će iz sredstava programa zaštite životne sredine biti opredeljeno četiri miliona dinara, od kojih će 1.950.000 dinara biti utrošeno za nabavku metalnih kontejnera zapremine 1,1 kubni metar za prikupljanje komunalnog otpada, zatim 850.000 dinara za kupovinu 100 kanti za smeće za ulice i parkove i 1,2 miliona za kupovinu polovnog pauka kojim će biti odvoženi nepravilno parkirani automobili.

Usvojeni su i program rada sa finansijskim planom Doma kulture “Stevan Mokranjac”, Istorijskog arhiva, Muzeja Krajine, Turističke organizacije opštine Negotin, Narodne biblioteke “Dositej Novaković”, koji su za govornicom obrazlagali direktori: Jovanka Stefanović-Stanojević, Nenad Vojinović, Ivica Trajković, Dušan Petrović i Milorad Grbović, kao i program rada i finansijski plan Centra za socijalni rad.

Sednici, koja je počela minutom ćutanja i odavanja pošte rano preminuloj Sari Nikolić, kćerki odbornika Dalibora Nikolića, prisustvovala su 33 odbornika. Ni ovoj sednici se nisu odazvali odbornici sa liste Demokratske stranke, koji rad lokalnog parlamenta bojkotuju još od februara.