Naslovna Društvo Upravni spor i elektronski

Upravni spor i elektronski

185
0

Ministarstvo pravde uvelo je aplikaciju “eSud”, koja advokatima i građanima omogućava da upravne sporove pokreće elektronski, ali i da preko ove veb aplikacije sa sudom razmenjuju sve podneske. Uslov je, naravno, da imaju elektronski potpis.

Aplikacija “eSud” je počela sa radom u Upravnom sudu, u kojem na godišnjem nivou ima na desetine hiljada predmeta u radu. Ovom aplikacijom se ubrzavaju postupci, štedi vreme i troškovi postupka, ali i skraćuju procedure koje se sprovode u sudskoj pisarnici.

Od januara će se aplikacija proširiti na privredne sudove, navode u Ministarstvu pravde, jer upravo su privredni subjekti ti koji najčešće koriste sertifikovane elektronske potpise, koji su preduslov da bi ova aplikacija mogla  da se koristi.

Pilot projekat “eSUD“ omogućava da stranke u postupku, ukoliko nisu na adresi prebivališta, ili se nalaze u inostranstvu, koriste aplikaciju i blagovremeno dostave odgovarajuće podneske sudu.

Uz to, svi podnesci stranaka i odluke suda u ovoj aplikaciji biće skenirani, što strankama omogućava da elektronskim putem vrše uvid u predmete, bez zakazivanja termina i odlazaka u sud. Na ovaj način povećava se i transparentnost  rada suda.

Primenom ove aplikacije, stranke su obavezi da odlaze u sud samo u slučaju održavanja ročišta.