Naslovna Društvo COVID-19 Učenje na daljinu na kanalima Radio televizije Srbije

Učenje na daljinu na kanalima Radio televizije Srbije

451
0

Zbog uvođenja vanrednog stanja u našoj zemlji, za učenike osnovnih i srednjih  škola biće organizovana nastava na daljinu na kanalima Javnog servisa Srbije, RTS-a.

Nastava će biti emitovana na platformi RTS Planeta, RTS Kanal 3 prema rasporedu po razredima koji će svakodnevno  biti dostupan na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Učenici će biti u prilici da svakodnevno, šest puta nedeljno prate pripremljen i adaptiran obrazovni sadržaj koji obuhvata obrađene nastavne jedinice izabranih predmeta.

Za učenike od prvog do sedmog razreda obrazovni sadržaji biće emitovani u blokovima od po dva časa dnevno, a za učenike osmog razreda tri časa dnevno (matematika, srpski jezik i jedan od predmetga sa završnog ispita).

Škole će, koristeći društvene mreže i svoj sajt na vreme postavljati raspored emitovanja sadržaja po razredima. Istovremeno sa emitovanjem nastave na televizijskim kanalima, nastavnici i razredne starešine koristiće i ostale elektronske mogućnosti da komuniciraju sa svojim učenicima, daju dodatne informacije i uputstva za učenje. Dodatne informacije učenici će na ovaj način dobiti za nastavne predmete muzička i likovna kultura, fizičko i zdravstveno vaspitanje, strani jezici, tehnika i tehnologija.

Iz Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja najavljuju da će nastavnici voditi evidenciju o ostvarenim rezultatima i ocenjivati koristeći e-dnevnik, a ocena ćeu velikoj meri uticati na zaključnu ocenu učenika na kraju školske godine.

I za učenike srednjih škola po utvrđenom rasporedu biće realizovani časovi na platformi RTS-a  Planeta i Trećem kanalu. Od osnovnih predmeta pratiće nastavu iz sledećih predmeta: srpski jezik, matemtaika, fizika, hemija, biologija, istorija, geografija. Realizacija sadržaja svih ostalih nastavnih sadržaja odvijaće se elektronskim putem.

U slučaju da internet nije dostupan svim učenicima, obaveza je direktora škole i odeljenskog starešine da raspored emitovanja časova na medijima objave na učenicima dostupan način kao što je spoljna oglasna tabla škole ili ulaz škole.