Naslovna Društvo U toku konkurs za kupovinu napuštenih seoskih kuća

U toku konkurs za kupovinu napuštenih seoskih kuća

2935
0

Mladi koji žele da žive na selu, a nemaju nijednu nekretninu, do 1. novembra mogu da se prijave na konkurs Ministarstva za brigu o selu za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu kuće na ruralnom području, vrednosti do 1,2 miliona dinara.

Selo Vidrovac; Foto: Dragan Veljković

Pravo da učestvuju imaju državljani Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Zemlje, mlađi od 45 godina koji u vlasništvu nemaju nijednu nekretninu, a koji na konkurs konkurišu samo jednom prijavom.

Pored ovih uslova, kako je navedeno u Konkursu država će finansirati kupovinu seoskih kuća sa okućnicom u vrednosti do najviše 1,2 miliona dinara po objektu ukoliko budu ispunjeni i ostali  uslovi:

  • da su podnosioci prijave zajedno sa lokalnom samoupravom na čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća sa okućnicom, podneli elektronski popunjen obrazac prijave sa dokumentacijom propisanom programom,
  • da su u bračnoj zajednici ili trajnijoj vanbračnoj zajednici u momentu podnošenja prijave ili je podnosilac prijave samohrani roditelj ili mladi poljoprivrednik,
  • da nisu vlasnici ili suvlasnici nepokretnosti na teritoriji Srbije, izuzev poljoprivrednog zemljišta i da nisu nepokretnost prodali ili poklonili u prethodnih pet godina od dana objavljivanja javnog konkursa,
  • da nisu sa prodavcem kuće koju kupuju u krvnom srodstvu u pravoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj zaključno sa drugim stepenom, kao ni u tazbinskom ili adoptivnom srodstvu,
  • da nisu u postupku odobravanja sredstava za kupovinu nepokretnosti, kao što su bespovratna sredstva, kredit ili subvencije,
  • da u momentu podnošenja prijave nemaju neizmirenih dospelih obaveza po osnovu poreza i doprinosa.

U konkursu je navedeno da bi podnosioci prijave osim ovih obaveznih uslova za učešće na javnom konkursu, trebalo da ispune i jedan od četiri alternativno propisanih uslova, a to su:

  • da žive na selu samostalno u zakupljenoj nepokretnosti ili u porodičnoj zajednici sa ostalim članovima šire porodice,
  • da imaju formalno obrazovanje iz oblasti medicine, farmacije, poljoprivrede, veterine ili su prosvetni radnici i zanatlije,
  • da žive u gradskim sredinama samostalno u zakupljenoj nepokretnosti ili u porodičnoj zajednici sa ostalim članovima šire porodice i imaju nameru da žive na selu,
  • da obavljaju poslove čija je priroda takva da ih mogu raditi od kuće na selu.
Selo Miloševo; Foto: Dragan Veljković

Za ovaj program, saznajemo, zainteresovanih ima i u opštini Negotin. Do sada se u lokalnoj samoupravi nekoliko njih raspitivalo o mogućnostima da konkurišu, ali još uvek ni jedan zahtev nije podnet. Rok za prijavljivanje počeo je da teče od objavljivanja javnog konkursa, 28. juna i trajaće najkasnije do 1. novembra.

“Podnosioci prijave konkurišu zajedno sa jedinicom lokalne samouprave, a čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća sa okućnicom, koju podnosioci prijave predlažu prilikom konkurisanja. Jedinica lokalne samouprave garantuje tačnost podataka i ispunjenost uslova koji se odnose na seosku kuću sa okućnicom”, navode u opštini Negotin.

Kuća koja se kupuje sredstvima namenjenim uslovima i kriterijumima konkursa mora da ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje, da poseduje kanalizaciju ili septičku jamu, vodu, struju i da ima pristup preko tvrdog puta, ne sme da se nalazi u gradu ili prigradskom naselju, mora da bude upisana u katastar i ne sme da ima nerešene imovinsko-pravne odnose. Budući vlasnici neće smeti da je u narednih deset godina prodaju.

U Ministarstvu za brigu u selu navode da ova bespovratna sredstva nisu namenjena za opremanje seoske kuće i okućnice, porez na prenos apsolutnih prava prilikom kupoprodaje seoske kuće sa okućnicom, porez na imovinu, troškove prikupljanja dokumentacije za prijavljivanje na javni konkurs, kao ni za gradjevinske radove za adaptaciju seoske kuće.

Detaljnije informacije o uslovima i samoj prijavi nalaze se na sajtu Ministarstva za brigu o selu.