Naslovna Društvo U toku javna rasprava o budžetu opštine Negotin za 2024.

U toku javna rasprava o budžetu opštine Negotin za 2024.

208
0

Do 15. novembra traje javna rasprava o nacrtu Odluke o budžetu  opštine  Negotin  za  2024.  godinu.

Projekcija ukupnih prihoda i primanja kao i ukupnih rashoda i izdataka u 2024. Nacrtom odluke o budžetu predložena je do visine od 1.272.199.000 dinara, a projekcija sopstvenih i drugih prihoda i primanja kao i rashoda i izdataka budžetskih korisnika na 198.624.000 dinara.  Ovim aktom ukupni rashodi i izdaci i prihodi i primanja po svim izvorima finansiranja iznose 1.470.823.000 dinara.

Opština Negotin javnu raspravu o ovoj važnoj odluci sprovodi do 15. novembra. U cilju sveobuhvatnog razmatranja navedenog dokumenta, lokalna samouprava pozvala je zainteresovane građane da uzmu aktivno učešće u javnoj prezentaciji odluke o budžetu za narednu godinu, koja će biti održana u maloj sali opštine 7. novembra sa početkom u 10 časova.

Građani  mogu da učestvuju davanjem primedbi, predloga i sugestija koje će poslužiti za  konačno utvrđivanje predloga opštinske kase za narednu godinu.

Osim javnoj raspravi, građani primedbe, predloge i sugestije da dostave i putem elektronske pošte na e-mail adresu [email protected], neposrednom predajom na pisarnici opštine Negotin radnim danima od 7 do 15 časova, kao i poštom na adresu: Trg Stevana Mokranjca broj 1, sve sa naznakom „Za javnu raspravu o Nacrtu Odluke o budžetu za 2024. godinu“ i to najkasnije do 15. novembra do 10 časova.