Naslovna Ekonomija U susret komasaciji u četiri negotinska sela: Ko su članovi komisija za...

U susret komasaciji u četiri negotinska sela: Ko su članovi komisija za sprovođenje ovog posla?

788
0

U susret predstojećoj komasaciji u delovima sela Rajac, Smedovac, Rečka i Čubra, odbornici su većinom glasova usvojili načela komasacije, ali i izabrali članove komisija  koje će sprovoditi ovaj veliki posao.

Bez obzira koliki im je posed, kakav je kvalitet zemljišta koji se unosi u komasacionu masu, svi učesnici u postupku komasacije su ravnopravnio, a sve radnje će se, stoji u Odluci o načelima komasacije, sprovoditi javno, uz učešće učesnika komasacije.

Komisija je, navodi se u ovom dokumentu, dužna da učesnicima komasacije pruži sva potrebna obaveštenja i da im na uvid podatke u vezi sa komasacijom.

Zato je nedavno, na šestom redovnom zasedanju lokalnog parlamenta, pored odluke da se komasacija sprovede, donet i program ukrupnjavanja parcela u ovim selima, načela komasacije i izabrani članovi komisija koji će ovaj posao realizovati.

Tako je za predsednika Komisije za sprovođenje komasacije dela katastarskih opština Rajac i Smedovac, u ukupnoj površini od 902 hektara, kao i dela katastarskih opština Rečka i Čubra, površine 1604 hektara, imenovan diplomirani pravnik Ivan Veljković, a za njegovog zamenika Dragoslav Ninić, takođe diplomirani pravnik.

Članovi komisije su i Ivan Radosavljević, diplomirani inženjer poljoprivrede, Marina Nikolić, diplomirani inženjer arhitekture, Milovan Branković, inženjer geodezije, a zamenici članova Aleksandra Matić, dipl.inženjer poljoprivrede, Marija Petrović, dipl. inženjer šumarstva i Milan Krstić, inženjer geodezije.

Članovi i zamenici komisija razlikuju se kod predstavnika učesnika komasacije, pa su tako za članove Komisije za sprovođenje komasacije dela katastarskih opština Rajac i Smedovac imenovani Raša Đorđević, Slobodan Mišić i Rade Jončić, a za zamenike Radul Nikolić, Slađan Stanisavljević i Dušan Živković, dok će u radu Komisije za sprovođenje komasacije dela KO Rečka i Čubra učestvovati članovi: Saša Milošević, Damir Banković i Igor Vatović, a kao njihovi zamenici Mladen Jović, Peđa Ilić i Miomir Krstić.

Stručne i administrativne poslove obe ove komisije obavljaće sekretar, Predrag Stanić, diplomirani pravnik.

Naknada za rad predsednika i članova komisija i drugih osoba angažovanih na poslovima komasacije, određena je posebnim Pravilnikom, koga su, takođe, na zadnjoj sednici usvojili odbornici većinom glasova.

Po tom dokumentu predsedniku i zameniku predsednika Komisije za sprovođenje komasacije biće isplaćeno po 3.000 dinara za rad u Komisiji, članovima 1.000, a ostalim članovima Komisije, sekretaru, članovima podkomisija i drugih tela koje imenuje Komisija po 2.000 dinara.