Naslovna Društvo U Prahovu održan seminar „Prepoznatljivost naših nacionalnih kultura“

U Prahovu održan seminar „Prepoznatljivost naših nacionalnih kultura“

960
0

Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine u saradnji sa Nacionalnim savetima vlaške, bunjevačke i bošnjačke nacionalne manjine akreditovao je u Pedagoškom zavodu Vojvodine stručno usavršavanje za nastavnike. Seminar je minulog vikenda održan i u Osnovnoj školi „Pavle Ilić Veljko“ u Prahovu.

Za 22 prosvetna radnika iz škola opštine Negotin ovog vikenda u Prahovu organizovano je akreditovano stalno stručno usavršavanja nastavnika pod nazivom „Prepoznatljivost naših nacionalnih kultura“.

Cilj zajedničke edukacije koju je Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine pokrenuo u saradnji sa Nacionalnim savetima vlaške, bunjevačke i bošnjačke nacionalne manjine bio je da u ovom kraju prikaže prosvetnim radnicima koji rade sa učenicima vlaške nacionalnosti, na koji način se mogu elementi nacionalne kulture uvrstiti u nastavu različitih predmeta.

„Učesnici seminara iz negotinskog kraja su imali priliku da učestvuju u različitim diskusijama, da iznesu svoja iskustva iz prakse i da učestvuju u crtanju ili izradi delova nošnje, koje bi mogli da koriste na pojedinim delovima časa uz pojašnjenje, koji deo nošnje ili običaja sa decom rade i kako i pri kojim prilikama se pojedini delovi nošnje nose ili u kojim običajima se pojedini delovi predmeta koriste“, kaže Svetlana Zolnjan, član Nacionalnog prosvetnog saveta i koordinator za obrazovanje Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine.

Pored Svetlane Zolnjan primere dobre prakse kao i ishode nastave i učenja i udžbenike na slovačkom jeziku i dodatke uz udžbenike predstavila je i Tatiana Nađ, eksterni prosvetni savetnik u Školskoj upravi Novi Sad i dosadašnji predsednik Odbora za obrazovanje Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine, a ispred Nacionalnog saveta Vlaha predavači su bile članice stručnog tima za obrazovanje mr Daniela Pejčić, predavač vlaškog govora sa elementima nacionalne kulture i mr Tatjana Dražilović, predsednica Udruženja  „Zvezda“ u Beogradu koje su predstavile deo vlaške nacionalne kulture i njihove udžbenike.

„Cilj je bio da razmenimo iskustva, naučimo jedni od drugih i jedni o drugima, da poštujemo sve kulture, različite od naših, veru, običaje, negujemo toleranciju, da živimo jedni sa drugima i poštujemo se. Kolegama smo dali primere da i na drugim časovima mogu da rade vlaške običaje na primer svadbu, koljindat (koljinda), prikazivali nošnju, izrađivali lutke u nošnji”, kaže mr Daniela Pejčić.

Bogato iskustvo, koje su edukatorke prenele svojim slušaocima, biće nastavljeno i u drugim delovima istočne Srbije, kao i u okolini Novog Sada za pripadnike ove dve nacionalne zajednice uz uključivanje drugih nacionalnih manjina.