Naslovna Društvo U ponedeljak 1. aprila počinje upis prvaka u svim osnovnim školama

U ponedeljak 1. aprila počinje upis prvaka u svim osnovnim školama

527
0

Osnovne škole u Srbiji dobile su mogućnost pristupa informacionom sistemu E-upis zahvaljujući kome će biti olakšano pribavljanje podataka iz službenih evidencija, a upis prvaka jednostavniji.

U svim osnovnim školama u Srbiji u ponedeljak 1. aprila počinje upis nove generacije đaka prvaka.

Na teritoriji opštine Negotin prvi razred upisuje 212 učenika, od kojih tri gradske škole 150, a seoske 62 buduća školaraca.

Od ove godine, za roditelje je olakšan upis i pribavljanje neophodne dokumetacije primenom informacionog sistema E-upis.

Pred početak upisne godine posetili smo našu najstariju obrazovnu ustanovu Osnovnu školu „Vuk Karadžić“, koja ove godine upisuje 195. generaciju  prvaka, i razgovarali sa Dejanom Kojčinovićem, direktorom škole.

Dejan Kojčinović, direktor OŠ „Vuk Karadžić“

NG Portal: Da li se upisna godina razlikuje od predhodnih, s obzirom da je u primeni novi sistem pristupa evidenciji podataka budućih učenika?

„U našoj školi, krajem prvog polugodišta, započeli smo sve neophodne aktivnosti vezane za upis prvaka u skladu sa zakonskim rešenjima. Roditelji naših novih đaka, ovih dana, uglavnom postavljaju pitanja koja su vezana za proceduru upisa. Upis naših prvaka odvijaće se putem informacionog sistema E-upis, gde ovlašćeno lice škole pristupa službenim podacima koji su neophodni za upis prvaka. Škola je na nekoliko načina obavestila roditelje o novinama i proceduri, koristeći društvene mreže, veb stranicu škole, ali ste i vi kao lokalni medij dali svoj doprinos“.

NG Portal: Ove godine tri gradske škole upisuju 150 prvaka. Kakav je vaš plan upisa?

„Osnovna škola „Vuk Karadžić“ ove godine upisuje četiri odeljenja učenika prvog razreda. U matičnoj školi tri odeljenja i jedno u područnom odeljenju u Jasenici. To je 195. jubilarna generacija prvaka, ali i generacija koju će od prvih školskih dana pratiti pojam digitalna.“

NG Portal: Da li ste spremni da dočekate novu generaciju prvaka i odgovorite na sve zahteve koje je postavilo Ministarstvo prosvete kada je digitalizacija nastave u pitanju?

„Nastava će za buduće prvake biti organizovana u digitalnim učionicama sa IKT opremom i internetom, koristiće digitalne udžbenike, a za praćenje njihovog napredovanja nastavnici će koristiti Es-dnevnik. U našoj školi su sve ove aktivnosti olakšane zbog već postojeće opremljenosti, ali i novim učešćem u projektu Ministarstva prosvete i tehnološkog razvoja „2000 digitalnih učionica“ koji kreće od septembra.“

NG Portal: Šta očekuje nastavnike u novoj školskoj godini i da li su spremni za nove izazove kada je organizacija i realizacija nastave u pitanju?

„Digitalizacija nastave nije moguća bez stalnog usavršavanja nastavnika posebno u oblasti informatičkih kompetencija. Učiteljice budućeg prvog razreda proći će kroz odgovarajuću obuku i tako dobiti digitalnu opremu. Naša škola spada u red najopremljenijih škola u Srbiji, ali je potrebna stalna nadogradnja, obnavljnje opreme i naravno obuka i usavršavanje zaposlenih za korišćenje savremenih IKT sredstava. Izazov predstavljaju novi planovi, projektna nastava, nastava usmerena ka ishodima i potrebama i mogućnostima učenika“, kaže za naš portal Dejan Kojčinović, direkror Osnovne škole „Vuk Karadžić“.