Naslovna Društvo U Negotinu objavljen poziv za nezaposlene za subvencije za samozapošljavanje

U Negotinu objavljen poziv za nezaposlene za subvencije za samozapošljavanje

1042
0

Opština Negotin i Nacionalna služba za zapošljavanje  raspisale su javni poziv nezaposlenima za subvencije za samozapošljavanje u 2021. godini.

Subvencije  za  samozapošljavanje  namenjene  su nezaposlenima  koji  se  vode  na  evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Bor, ispostava Negotin koji imaju završenu obuku za započinjanje sopstvenog posla.

Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 250.000 dinara ili 270.000dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, radi osnivanja radnje,  zadruge  ili  drugog  oblika  preduzetništva,  kao  i  osnivanja  privrednog  društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.

Pravo na dodelu subvencije za samozapošljavanje može da ostvari nezaposlena osobe pod uslovom da je:

  • prijavljena na  evidenciju  nezaposlenih  Nacionalne  službe  Filijala  Bor ispostava Negotin
  • završila obuku iz preduzetništva po planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne službe ili druge odgovarajuće organizacije,
  • izmirila ranije ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku, ukoliko iste redovno izmiruje i
  • u dozvoljenom okviru opredeljenog iznosa za de minimis državnu pomoć u tekućoj fiskalnoj godini  i  prethodne  dve  fiskalne  godine,  u  skladu  sa  Uredbom  o pravilima za dodelu državne pomoći.

Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost i izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno  osiguranje  najmanje  12  meseci,  počev  od  dana  otpočinjanja  obavljanja  delatnosti.

Pravo na subvenciju može se ostvariti i udruživanjem više nezaposlenih, osnivanjem privrednog društva radi samozapošljavanja, s tim što svaka osoba pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju.

Javni poziv je otvoren do utroška raspoloživih sredstava, a najkasnije do 30. septembra.