Naslovna Društvo U Negotinu raspisan konkurs za zamenu ložišta

U Negotinu raspisan konkurs za zamenu ložišta

711
0

Opština Negotin raspisala je Javni konkurs za sufinansiranje mera smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora u 2024. Konkurs je otvoren do 17. jula.

Projekat smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora realizovaće se kroz nabavku i zamenu postojećeg ložišta na drvo, ugalj i lož ulje energetski i ekološki efikasnijim ložištem na drvnu biomasu za domaćinstva na teritoriji opštine Negotin, osim za domaćinstva koja već imaju mogućnost priključenja na daljinsko grejanje.

Za ove namene obezbeđeno je ukupno pet miliona dinara, od kojih četiri miliona izdvaja Ministarstva zaštite životne sredine, a milion opština Negotin.

Sredstva podsticaja dodeljuju se građanima u najvišem iznosu do 50 % od vrednosti kotla ili peći sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, pri čemu maksimalni iznos odobrenih sredstava po pojedinačnoj prijavi ne može da iznosi više od 160.000 dinara.

Prihvatljivi ukupni troškovi sa PDV-om odnose se isključivo na nabavku ložnih uređaja na drvnu biomasu, kao što su pelet, sečka, briket, bez troškova ugradnje, nabavke ostale opreme i radova. Konkursom nije propisan proizvođač opreme i izvođač radova.

Pravo učešća na konkursu za sufinansiranje mera smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora na teritoriji opštine Negotin imaju domaćinstva koja stanuju u porodičnim kućama i stanovima na teritoriji opštine Negotin, uz uslov da je podnosilac prijave vlasnik objekta, a ukoliko nije da ima prijavu boravka na adresi objekta za koji podnosi prijavu i pisanu pisanu saglasnost vlasnika.

Uslov je da učesnici poseduju  poseduju jedan od dokaza da je objekat izgrađen u skladu sa propisima kojima se uređuje izgradnja objekata, odnosno da je izgrađen pre donošenja propisa o izgradnji objekata ili akt nadležnog organa da objekat ispunjava uslove za ozakonjenje.

Konkurs je otvoren do 17. jula.