Naslovna Društvo U Negotinu raspisan konkurs za bespovratna sredstva domaćinstvima za energetsku sanaciju

U Negotinu raspisan konkurs za bespovratna sredstva domaćinstvima za energetsku sanaciju

1249
0

Opštinsko veće opštine Negotin raspisalo je javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava domaćinstvima za energetsku sanaciju porodičnih kuća i stanova.

Foto: I.Mitrović

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava raspisan je u okviru realizacije Programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Negotin, a otvoren je do 25. avgusta.

U okviru ovog konkursa domaćinstva na teritoriji opštine Negotin mogu da konkurišu za bespovratna sredstva za zamenu spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama, za porodične kuće i stanove u šta spada i prateća oprema: okapnice, prozorske daske, roletne, kapci i drugo kao i prateći radovi, za šta je predviđeno maksimalno 140.000 dinara po pojedinačnoj prijavi, sa uračunatim porezom na dodatu vrednost.

Za postavljanje i nabavku materijala za termičku izolaciju zidova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru za porodične kuće maksimalni iznos je 210.000 dinara, a za postavljanje i nabavku materijala za termičku izolaciju ispod krovnog pokrivača za porodične kuće maksimalno 150.000 dinara.

Zainteresovani mogu da konkurišu i za bespovratna sredstva za nabavku i instalaciju kotlova na biomasu (drvni pelet, briket, sečka), grejača prostora, ili zameni postojećeg kotla ili peći efikasnijim, za porodične kuće i stanove i da ukoliko ispune uslove maksimalno dobiju 110.000 dinara za kotlove na biomasu.

Za zamenu postojeće ili ugradnju nove cevne mreže, grejnih tela-radijatora i pratećeg pribora za porodične kuće i stanove maksimalno je predviđeno 120.000 dinara, za nabavku i ugradnju toplotnih pumpi i prateće instalacije grejnog sistema za porodične kuće 250.000 dinara, a za nabavku i ugradnju solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode za grejanje sanitarne potrošne tople vode i prateće instalacije grejnog sistema 140.000 dinara.

Pravo učešća na konkursu imaju domaćinstva koja stanuju u porodičnim kućama i stanovima, s tim što podnosilac prijave mora da bude vlasnik objekta, kuće ili stana a ukoliko nije vlasnik mora da ima prijavu boravka na adresi objekta za koji podnosi prijavu i pisanu saglasnost vlasnika objekta. Podnosioci prijave moraju da prilože i kopiju računa za električnu energiju gde se vidi da je potrošnja električne energije  u objektu  u prethodnom mesecu minimalno 30 kwh.

Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa opštinske internet stranice ili lično u prostorijama Opštinskog uslužnog centra.

U konkursu se navodi da se ne prihvataju troškovi radova, nabavke materijala i opreme koji nastanu pre prvog obilaska Кomisije za pregled i ocenu podnetih zahteva za sufinansiranje projekata energetske efikasnosti.

U konkursu se navodi i da je cilj sprovođenja mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova unapređenje energetske efikasnosti u stambenom sektoru i povećano korišćenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima na teritoriji opštine Negotin.

Za ove namene opština Negotin i Uprava za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti opredelila je ukupno 15 miliona dinara.