Naslovna Društvo U Negotinu održana panel diskusija o zaštiti podataka o ličnosti

U Negotinu održana panel diskusija o zaštiti podataka o ličnosti

197
0

U Negotinu je održana panel diskusija na temu praćenja sprovođenja novog  Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kojoj su prisustvovati rukovaoci podataka o ličnosti i zainteresovani predstavnici organizacija civilnog društva.

Panel diskusija organizovana je uz podršku projekta „Jačanje vladavine prava u Republici Srbiji“ (EU za borbu protiv кorupcije i za osnovna prava) koji finansiraju Evropska unija i nemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

“Inače, ovim projektom je planirana podrška i izmeni Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a mi pored panel diskusije organizujemo i druge aktivnosti, treninge za ovlašćena lica u institucijama koja su zadužena za ovu oblast a podržavamo i aktivnosti usmerene na unapređenju monitoringa, implementacije akcionog plana. Izrađena je metodologija praćenja na osnovu koje će se kasnije nabaviti i softver, a monitoring će obezbediti bolje reagovanje i kreiranje politika ovih institucija”, rekao je Petar Antić, savetnik za vladavinu prava u Nemačkoj agenciji za međunarodnu saradnju GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), koja je zadužena za implementaciju projektnih aktivnosti u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti.

U radu panela učestvovali su Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović i zamenica Poverenika Sanja Unković.

“Cilj panela je da se predstavnici organa vlasti Negotina upoznaju sa primennom novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti  i mogućnosti za njegovu bolju primenu, da se upoznaju sa institucijom Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, čime se ona bavi a pogotovu o nadležnostima Poverenika sa akcentom na zaštitu podataka o ličnosti. Mi štitimo i drugo ljudsko pravo a to je pristup informacijama od javnog značaja”, rekao je Marinović.

U radu panel diskusije učestvovali su i prestavnici Službe Poverenika iz Sektora za nadzor nad zaštitom podataka o ličnosti i Sektora za harmonizaciju propisa i normativne poslove.

“Cilj ovog panela je da podignemo svest svih o tome zbog čega u ovo današnje vreme koje karakteriše veliki razvoj tehnologija, obrada naših podataka od strane brojnih tehnoloških postignuća, digitalizacijom sve više postajemo e-građani, a sve manje ostajemo redovni, obični građani. U vreme kada je sve veća upotreba veštačke inteligencije u svim sferama, pa i u obradi naših ličnih podataka. Znači, sada je mnogo veći napad na naše lične podatke, mnogo veći rizici i zbog toga treba biti oprezniji i treba primeniti odgovarajuće mere”, dodao je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović.

Ove panel diskusije će za ciljem podizanja svesti šire javnosti o zaštiti podataka o ličnosti biti realizovane u narednom periodu u 15 odabranih jedinica lokalne samouprave sa ciljem da se sagleda implementacija Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, njegova primena i moguće izmene.