Naslovna Društvo U Boru poginuo jedan biciklista dok je dvanaestoro povređeno!

U Boru poginuo jedan biciklista dok je dvanaestoro povređeno!

5190
0

U periodu od 2010. do 2020. godine, biciklistički saobraćaj doživeo je ekspanziju u svetu i u Srbiji.

Ilustracija/NG Portal

Broj biciklista porastao je u našoj zemlji za nekoliko desetina hiljada i, prema zvaničnim procenama, samo u Novom Sadu zabeleženo je 20.000 novih biciklista od 2010. do 2018. godine.

U Izveštaju Agencije za bezbednost saobraćaja za period od 2016. do 2020. godine se navodi da je u Boru  povređeno 12 biciklista, dok je jedan Boranin smrtno stradao.

Jedan od ključnih problema bezbednosti biciklista u Boru je saobraćajna infrastruktura koja nije prilagođena ovoj kategoriji učesnika u saobraćaju (ne postoje biciklističke staze/trake za bicikliste, uređena parkiralište itd.).

Samim tim biciklisti su prinuđeni da se kreću kolovozom gde ih vozači motornih vozila tretiraju kao neku vrstu stranog tela ili ometača saobraćaja, a ne kao sastavni deo saobraćajnog sistema.

U prilog gore navedenog govore i rezultati istraživanja koje je sprovelo naše udruženje u sklopu projekta Staze urbane mobilnosti za grad Bor.

Naime, 91% Borana smatra da je Boru potrebna biciklistička infrastruktura. Takođe, najveći procenat građana Bora podržava mere (formiranje zona 30, zona usporenog saobraćaja, pešačkih zona i sigurnih staza)  koji imaju za cilj da dovedu do nižih brzina kretanja u gradu, a sve sa ciljem promovisanja aktivnih vidova prevoza i prilagođavanje infrastrukture ranjivim učesnicima u saobraćaju (deca, biciklisti, pešaci, osobe sa invaliditetom, starija lica, majke sa decom u kolicima itd.).

Ukoliko želite da više pročitate o istraživanju koje smo obavili o stanju saobraćajne i urbanističke infrastrukture za ranjive učesnike u saobraćaju na teritoriji grada Bora rezultati ove studije dostupni su vam na OVOM linku.

Ulica je osnovni arhitektonski prostor grada i nije namenjena samo za kretanje motornih vozila, već i za kretanje ostalih učesnika u saobraćaju.

U Boru imamo taj problem što se saobraćajna infrastruktura više prilagođava motornim vozilima, nego ostalim učesnicima u saobraćaju.

I tako smo došli do situacije da biciklisti i osobe sa invaliditetom nemaju svoju infrastrukturu dok pešaci sve više u našem gradu gube i ovo malo infrastrukture što imaju.

 

Te je stoga našoj lokalnoj samoupravi potreban drugačiji pristup u rešavanju problema i drugačije oblikovanje saobraćajnog prostora uz primenu inovativnih, praktičnih i jednostavnih rešanja koja bi zadovoljila sve učesnike u saobraćaju.

Drugim rečima, uređenjem grada treba se fokusirati na čoveka i stvarim zahtevima i potrebama koje imaju Borani.


Ovaj projekat realizuje se u okviru programa koji Strukovno udruženje za saobraćajno i urbanističko planiranje „Sigurne staze” iz Bora sa NG Portalom kao medijskim saradnikom realizuje u okviru programa „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije“, koji realizuje Beogradskа otvorenа školа uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).