Naslovna Društvo Šta donose izmene i dopune Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova?

Šta donose izmene i dopune Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova?

236
0

Usvojenim izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova Agencija za mirno rešavanje radnih sporova proširila je svoju nadležnost i na utvrđivanje reprezentativnosti sindikata, na sporove povodom utvrđivanja minimuma procesa rada u toku štrajka, ali i na druga primanja, kao što su otpremnine.

Agencija je do sada bila nadležna za utvrđivanje obaveze za isplatu zarade do iznosa minimalne zarade, s pa su oštećeni radnici morali da za isplatu razlike do pune zarade  pokrenu sudski spor.

Novim izmenama i dopunama Zakona to će se promeniti, jer je Agencija sada nadležna i za  rešavanje sporova i na druga primanja, kao što su otpremnine, utvrđivanje reprezentativnosti sindikata, ali i na sporove povodom utvrđivanja minimuma procesa rada u toku štrajka.

Novim izmenama Zakona data je i mogućnost veštačenja zarada pa učesnici u sporu sada mogu da angažuju i veštaka.

Nadležni očekuju da se time uklone mnogi problemi na koje je ukazala dosadašnja dvanaestogodišnja primena Zakona o mirnom rešavanju sporova.

Nažalost, mnogi bivši radnici, kojima su firme otišle u stečaj ili su likvidirane nakon neuspešnih privatizacija, među kojima su i negotinska preduzeća Poljotehna, Žitomlin, Mlekara, Krajina vino, Štamparija, pa i preduzeća u okviru sistema Industrije hemijskih proizvoda Prahovo, ostali su praznih ruku jer potraživanja nisu uspeli da naplate ni pored pravnosnažnih sudskih rešenja.

I mnogi zaposleni u privatnom sektoru ističu da je naplaćivanje zarade često pucanje u prazno, te da do svojih prava dođu ili znatno težim putem, kroz iscrpljujuće sudske procese, ili nikako, ostavši uskraćeni i za platu i za doprinose.

Nadležni očekuju da se upravo proširenjem nadležnosti individualnih i kolektivnih radnih sporova, vođenjem mogućnosti zaključenja sporazuma u individualnim sporovima, produženjem rokova i praćenjem rezultata rada dodatno afirmiše način rešavanja spora.