Naslovna Društvo „Sigurnim stazama“ nagrada za inovativan StartUp poduhvat

„Sigurnim stazama“ nagrada za inovativan StartUp poduhvat

259
0

Društvo za informatiku Srbije dodelilo je Plaketu udruženju „Sigurne staze“ za  inovativan start up poduhvat i za izvanredne doprinose u razvoju informacionih tehnologija u 2021. godini.

Plaketa je dodeljan za razvoj prvog GIS softvera “Mobility Bor” za urbanu mobilnost na teritoriji Jugoistočne Evrope i za Mobilnu i web GIS aplikaciju “Pristupačnost Bor” za osobe sa invaliditetom na teritoriji grada Bora.

Temelj ovih projekata je korišćenje otvorenih podataka upotrebom informacionih tehnologija i vizuelizacija i prostorizacija tih podataka u cilju strateškog upravljanja bezbednošću saobraćaja i urbane mobilnosti.

„Naše interaktivne GIS platforme obiluju podacima koji se tiču ranjivih učesnika u saobraćaju (deca, starija lica, osobe sa invaliditetom, pešaci, biciklisti…). Naime, zahvaljujući upotrebi otvorenih podataka dobili smo obeležja bezbednosti saobraćaja na teritoriji grada Bora kao što su prostorna raspodela saobraćajnih nezgoda, probleme u zonama škola, ocena stanja pristupačnosti infrastrukture za osobe sa invaliditetom, lokacije vizokog rizika itd. A sve u cilju davanja predloga na kojim mestima je u Boru potrebno projektovati zone 30, zone usporenog saobraćaja, biciklističke staze/trake, sigurne staze za kretanje učenika osnovnih i srednjih škola i tako dalje“, kaže Igor Velić iz udruženja „Sigurne staze“.

Igor Velić

Na ovim interaktivnim platformama omogućen je unos i izmene podataka od strane korisnika, čime se pruža mogućnost svim građanima da obeleže lokacije na karti, dodaju fotografije, postave opis i daju svoje predloge u cilju unapređenja urbanističke i saobraćajne infrastrukture na teritoriji grada Bora.

Takođe, one predstavljaju sredstvo komunikacije između svih aktera u sferi saobraćajnog i urbanističkog uređenja grada Bora.

„Ovakva metodologija i tehnologija prikupljanja, analize, sinteze i prezentovanja podataka je u poslednje vreme poznata kao citizen science. GIS sa takvim metodama i tehnologijama participacije se, po našem mišljenju, vrlo efikasno može koristiti kao instrument javnog uvida u prostornom, urbanističkom, saobraćajnom planiranju, ekologiji, i drugim strukama koje se vezuju za prostor“, ističe Velić.

Velić kaže da je unapređenje saobraćajnog i urbanističkog prostora je nezamislivo bez upotrebe otvorenih podataka, infomarcionih tehnologija i softverskog inžinjeringa.

„Podaci na kojima se zasnivaju naši projekti zapravo predstavljaju skup saobraćajnih, urbanističkih, građevinskih, arhitektonskih i drugih mera sa ciljem formiranja jedinstvenog, bezbednog, ambijentalno prihvatljivog i podjednako dostupnog prostora za sve korisnike“, poručuje Velić.

Realizovani projekti se vezuju za ciljeve upravo proglašene dekade bezbednosti saobraćaja (2021 -2031) od strane Ujedninjenih nacija, kao i za jedan od ciljeva održivog razvoja UN koji nosi naziv „Održivi gradovi i zajednice“ a koji ima za cilj stvaranje održivih gradova, koji su pristupačni, sa dobrim sistemom javnog prevoza, biciklističkom i pešačkom infrastrukturom i velikim brojem zelenih površina.