Naslovna Društvo „Sigurne staze“ na 15. Međunarodnoj konferenciji „Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici“

„Sigurne staze“ na 15. Međunarodnoj konferenciji „Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici“

325
0

Na 15. Međunarodnoj konferenciji „Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici“, koja je održana od 24. do 27. juna u Vrnjačkoj banji, Igor Velić, master inženjer saobraćaja, saradnik našeg portala iz Bora je kao stručni saradnik GIS Udruženja Srbije i predsednik Udruženja za bezbednost saobraćaja „Sigurne staze“, predstavio jedinstven projekat “Sigurne staze i putanje kretanja učenika osnovnih i srednjih škola u Boru” koji su Ujedinjene nacije uvrstile u top pet projekata za 2019.

Ovo je druga međunarodna konferencija na kojoj je GIS Udruženje Srbije predstavilo svoj projekat koji upotrebom novih tehnologija omogućava lakše upravljanje bezbednošću saobraćaja u zoni škole i gravitacionom području škole.

Igor Velić, master inženjer saobraćaja za NG Portal navodi da bi bilo korisno da i opština Negotin krene u realizaciju ovakvih projekata kako bi bezbednost dece u saobraćaju podigli na viši nivo.

U okviru dve radionice posvećenje primerima dobre prakse u jedinicama lokalne samouprave Velić je istakao značaj upotrebe otvorenih podataka (open data) radi lakšeg donošenja odluka i razvoj mobilnih i veb aplikacija koje omogućavaju lakše uprvljanje bezbednošću saobraćaja i koje u znatnoj meri unapređuju bezbednost dece u saobraćaju.

Razvoj mobilnih i veb aplikacija na primeru bor.sigurnestaze.com imaće svoju primenu i u novim projektima koji se planiraju na nivou Republike Srbije za razvoj pametnih gradova (smart city) u vidu novih funkcionalnosti i mogućnosti pregleda, unosa i izmene podataka od strane građana, čime se pruža mogućnost svim učesnicima u saobraćaju da obeleže lokacije na karti, dodaju fotografije, postave opis i daju svoje predloge u cilju poboljšanja bezbednosti u saobraćaju.

Na promociji je prikazano ne samo koliko su ovakvi projekti, i pre svega aplikacija o bezbednosti dece u saobraćaju, neophodni svakom gradu, nego i kolika je važnost otvorenih podataka za kreiranje boljeg, bezbednijeg, humanijeg i uspešnijeg života na svakodnevnom nivou, i u svakoj zajednici.

U pokrenutoj diskusiji koju je izazvao ovaj jedinstven projekat Velić je najavio da GIS udruženje Srbije zajedno sa udruženjem „Sigurne staze“ radi na razvoju još jedne mobilne aplikacije namenjene učenicima i roditeljima osnovnih i srednjih škola u Boru, koja će predlagati bezbednu rutu kretanja od kuće do škole, izbegavajući objektivno i subjektivno opasne lokacije u gradu.

„U tome i jeste poenta rada sa otvorenim podacima korišćenjem novih tehnologija – saradnja svih direktnih i indirektnih učesnika na prikupljanju, obradi, analizi podataka kako bi se ponudilo najefikasnije rešenje“, naglašava Velić.

Prezentacija nove aplikacije i niza novih funkcija koje će znatno olakšati rad u identifikovanju problema bezbednosti saobraćaja na teritoriji grada Bora, očekuje se na predstojećoj međunarodnoj konferenciji koja će u oktobru održati u Banja Luci.

„Nepostojanje odgovarajuće finansijske podrške nas sprečava da poboljšamo svoj rad na izradi novih aplikacija, koji bi doprineo smanjenu broja saobraćajnih nezgoda. S tim u vezi, nadamo se da će grad Bor konačno javno stati iza našeg rada i time podržati priču o upotrebi novih tehnologija. Takođe, ukoliko postoji zainteresovanost kompanija i drugih investitora, koje bi mogle da iskoriste pun potencijal naše ideje, GIS udruženje Srbije u saradnji udruženjem „Sigurne staze“ je voljno za uspostavljanje odgovarajuće poslovne saradnje“, objašnjava Velić.

Na kraju konferencije, Velić je istakao da je razvoj novih tehnologija važan u cilju pametnijeg donošenja odluka i da će svakako doprineti  da se broj saobraćajnih nezgoda smanji i deca dobiju sigurne putanje kretanja od kuće do škole i istakao, da je model koji je razvilo GIS udruženje Srbije primenjiv na svaki grad i opštinu u Srbiji.

„Na portalu bor.sigurnestaze.com data  je saobraćajna signalizacija i saobraćajne nezgode koje su se desile u poslednjih pet godina. Ukrštanjem ovih podataka sa infrastrukturom i saobraćajnom signalizacijom grada dobijen je digitalni model sigurnih staza i putanja kretanja učenika. Ovo je samo predlog mera, a od predstavnika gradske uprave se očekuje da prihvate ovu studiju koja je detaljno urađena i da preduzmu odgovarajuće korake“, istakao je osnivač i urednik Portala posvećenog bezbednosti saobraćaja „Sigurne staze“.

Ovaj projekat GIS Udruženja Srbije podržan je u okviru projekta „Otvoreni podaci – otvorene mogućnosti”, Programa Ujedinjenih nacija za razvoj, i Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, uz podršku Svetske banke i Fonda za dobru upravu Ujedinjenog Kraljevstva.