Naslovna Politika Sednica SO Negotin: Prihod u budžetu za prvih šest meseci 490 miliona...

Sednica SO Negotin: Prihod u budžetu za prvih šest meseci 490 miliona dinara

375
0

Odbornici Skupštine opštine Negotin, većinom glasova, na današnjoj osmoj redovnoj sednici usvojioli su izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Negotin za period januar-jun 2018.

Za prvih šest meseci ukupni prihodi u budžetu, zaključno sa 30. junom, iznosili su 490.244.967 dinara, što je 29,10 odsto, dok su rashodi i izdaci budžeta, izvršeni u tom periodu, bili 459.150.506 dinara.

“U ukupnim prihodima budžeta u periodu od 1. januara do 30. juna izvorni prihodi ostvareni su u obimu 181.993.459 dinara, ustupljeni prihodi 169.757.294, transferni prihodi 136.066.748 dinara, dok su prihodi od prodaje nefinansijske imovine ostvareni u iznosu od 2.427.466 dinara”, istakla je Ljiljana Liculović, rukovodilac Odeljenja za budžet, finansije i lokalnu poresku administraciju.

Porez od prihoda na imovinu i dalje predstavlja najznačajniji izvorni šrihod koji u strulturi ostvarenja ukupnih izvornih prihoda učestvuje sa 49,22 odsto. U prvih šest meseci 2018. ovaj je prihod ostvaren u apsolutnom iznosu od 89.577.596 dinara, odnosno 31,89 odsto plana.

Sledi naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine koja ima ostvarenje od 37,61 odsto, odnosno 35.724.524 dinara, a zatim komunalna taksa  za držanje motornih, drumskih i priključnih vozila čije ostvarenje u prvih šest meseci iznosi 10-396.117 dinara ili 29,71 odsto od plana.

U prvih šest meseci tekuće godine rashodi i izdaci budžeta opštine Negotin izvršeni su u ukupnom iznosu od 459.150.506 dinara.

Odbornici su većinom glasova usvojili i Odluku o izmeni i dopuni odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu. Kod ove odluke maksimalan broj zaposlenih ostao je isti, 460, ali je odluka menjana jer je formirano Pravobranilaštvo opštine Negotin, koje je i poseban organ lokalne samouprave.

Usvojen je i niz odluka koji se odnose na Javno komunalno preduzeće “Badnjevo”, poput prošlogodišnjeg izveštaja o radu i finansijskom poslovanju, a data je saglasnost i na prvu izmenu i dopunu programa poslovanja ovog preduzeća za period od 15. jula do kraja godine. Ove izmene su, istakao je za skupštinskog govornicom Dragan Mijucić, vršilac dužnosti direktora JKP „Badnjevo“ su bile nužne jer su višak sredstava planiranih za opremnine preusmerene za nepredviđene hitne intervencije na vodovodnoj i kanalizacionoj i mreži javne rasvete, ali i crpnim stanicama, vozilima i opremi.

Naime, za otpremnine je planirano šest, a utrošeno 2,7 miliona. Preostala razlika je u iznosu od 2,1 milion dinara usmerena na hitne intervencije, a milion za izradu Procene ugroženosti u skladu sa Zakonom o vanrednim situacijama i Metodologijom i izradu Plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama.

Usvojeno je i rešenje o imenovanju članova Izborne komisije, kao i brojna rešenja o imenovanju članova školskih odbora OŠ „Vera Radosavljević“, „Branko Radičević“, „Jovan Jovanović Zmaj“ u Jabukovcu, „Pavle Ilić Veljko“ u Prahovu, „Hajduk Veljko“ u Štubiku, ali i Negotinske gimnazije, Umetničke škole „Stevan Mokranjac“ i Poljoprivredne škole „Rajko Bosnić“.