Naslovna Društvo Sa prvim danima januara više lokalne komunalne takse

Sa prvim danima januara više lokalne komunalne takse

147
0

Iznosi komunalnih taksi koje se plaćaju prilikom registracije vozila od početka godine u opštini Negotin, u zavisnosti od kategorije vozila, veći su za 30 do 340 dinara.

I ove godine, najveće povećanje beleži se u kategoriji putničkih vozila sa zapreminom motora većom od 3.000 kubika kao i kod kamiona preko 12 tona nosivosti koji će ovu taksu plaćati 6.240 umesto 5.900 dinara, dok je najmanje povećanje, zabeleženo kod putničkih vozila do 1.150 kubika, kod motocikala do 125 kubika i priključnih vozila nosivosti do jedne tone, koji od ovog 1. januara taksu plaćaju u proseku za 30 dinara više nego prošle godine.

U skladu sa odlukom odbornika Skupštine opštine Negotin, usvojenoj krajem prošle godine, lokalna komunalna taksa za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina, i  dalje će se u kategoriji autobusa i kombi-buseva plaćati 50 dinara po registrovanom sedištu, u istom iznosu u kojem se i plaćala poslednjih godina.

Takse za teretna vozila:

 • Za kamione do 2 t nosivosti cena iznosi 1.880 umesto 1.780 dinara.
 • Za kamione od 2 t do 5 t nosivosti 2.510 umesto 2.370 dinara.
 • Za kamione od 5 t do 12 t nosivosti do 4.370 umesto do 4.130 dinara.
 • Za kamione preko 12 t nosivosti do 6.240 umesto do 5.900 dinara.

Taksa za teretne i radne prikolice za putničke automobile će biti 620 umesto 590 dinara.

Za putnička vozila:

 • Do 1.150 kubika do 620 umesto do 590 dinara.
 • Preko 1.150 do 1.300 kubika do 1.240 umesto 1.170 dinara.
 • Preko 1.300 do 1.600 kubika biće 1.880 umesto 1.770 dinara.
 • Preko 1.600 do 2.000 kubika iznosiće 2.510 umesto 2.370 dinara.
 • Preko 2.000 do 3.000 kubika 3.770 umesto 3.570 dinara.
 • Preko 3.000 kubika biće do 6.240 umesto 5.900 dinara.

Za motocikle:

 • Do 125 kubika 500 umesto 470 dinara.
 • Preko 125 do 250 kubika do 740 umesto 700 dinara.
 • Preko 250 do 500 kubika do 1.240 umesto 1.170 dinara.
 • Preko 500 kubika do 1.200 kubika 1.520 umesto 1.440 dinara.
 • Preko 1.200 kubika do 1.870 umesto 1.770 dinara.

Za autobuse i kombi buseve po registrovanom sedištu biće do 50 dinara.

Za priključna vozila – teretne prikolice, poluprikolice i specijalne teretne prikolice za prevoz određenih vrsta tereta:

 • 1 t nosivosti do 510 umesto 480 dinara.
 • Od 1 t do 5 t nosivosti biće do 870 umesto 820 dinara.
 • Od 5 t do 10 t nosivosti do 1.180 umesto 1.120 dinara.
 • Od 10 t do 12 t nosivosti do 1.640 umesto 1.520 dinara.
 • Nosivosti preko 12 t iznosiće do 2.510 umesto 2.370 dinara.

Za vučna vozila (tegljače):

 • Čija je snaga motora do 66 kilovata biće do 1.870 umesto 1.770 dinara.
 • Čija je snaga motora od 66 do 96 kilovata 2.510 umesto 2.370 dinara.
 • Čija je snaga motora od 96 do 132 kilovata 3.150 umesto 2.980 dinara.
 • Čija je snaga motora od 132 do 177 kilovata biće 3.770 umesto 3.570 dinara.
 • Čija je snaga motora preko 177 kilovata 5.010 umesto 4.740 dinara.
 • Za radna vozila, specijalna adaptirana vozila za prevoz rekvizita za putujuće zabave, radnje i atestirana specijalizovana vozila za prevoz pčela do 1.240 umesto 1.170 dinara

Komunalnu taksu za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina utvrđuju lokalne samouprave pri čemu se na osnovu Zakona o finansiranju lokalne samouprave može utvrditi najviši iznos takse, što je u opštini Negotin i ove, kao i prethodnih godina, bio slučaj.