Naslovna Politika Rebalansom budžet uvećan za skoro 98,2 miliona dinara

Rebalansom budžet uvećan za skoro 98,2 miliona dinara

768
0

Odbornici Skupštine opštine Negotin usvojili su danas većinom glasova odluku o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Negotin za 2022. godinu, završni račun za 2021. ali i druge odluke i rešenja iz domena svog rada.

Opštinska kasa sa 1.318.210.000  dinara, rebalansom budžeta, uvećana je za 98.162.000 dinara odnosno na ukupno 1.416.372.000 dinara. Razlog rebalansa, istakla je za skupštinskom govornicom Anita Ristić Gligorijević, rukovodilac Odeljenja za budžet, finansije i lokalnu poresku administraciju, je preraspodela između određenih pozicija, gde su u zavisnosti od potreba, izdvajanja povećana ili smanjena.

“Razlog za ovu odluku je što efikasnije i ekonomičnije trošenje javnih sredstava. S obzirom da su cene svega, naročito građevinskog materijala drastično skočile, zbog svih novonastalih dešavanja sa tendencijom daljeg povećanja i to na dnevnom nivou neophodno je što pre obezbediti dodatna sredstva i krenuti u proceduru i realizaciju svih radova i projekata koji su na čekanju kod svih korisnika ”, rekla je načelnica budžeta.

Najveći prihod u strukturi izvornih prihoda čini porez na imovinu, čije se ostvarenje u 2022. očekuje u iznosu od 243.000.000 dinara. Slede prihodi od komunalnih taksi za isticanje firme na poslovnom prostoru u iznosu od 40 miliona, pa komunalna taksa za držanje motornih, drumskih i priključnih vozila u iznosu od 23.557.000 dinara, prihodi ostvareni po osnovu pružanja usluga boravka dece 12,5 miliona, naknada za zaštitu i unapređenje ćivotne sredine 11 miliona, naknada za uređivanje građevinskog zemljišta 10 miliona dinara, taksa za ozakonjenje objekata osam miliona i druge.

“Povećane su pojedine pozicije na kojima je bilo potrebno pšredvideti veća sredstva za redovan rad korisnika budžeta do kraja godine, dok su druge pozicije za koje je izvesno da neće imati izvršenje do kraja godine, smanjene”, dodala je Anita Ristić Gligorijević.

Polemike je izazvala  Odluka o završnom računu budžeta opštine Negotin za 2021. godinu, koji je ostvaren u iznosu od 89,42 odsto. Ova odluka je usvojena sa 33 glasa za i četiri protiv.

“Ukupni prihodi i primanja sa prenetim neutrošenim sredstvima i ukupni rashodi i izdaci budžeta Opštine Negotin u 2021. godini iznose: ukupni prihodi i primanja 1.338.856.000 dinara, ukupno utrošen višak prihoda iz ranijih godina 63.479.000 dinara, ukupni rashodi i izdaci iz prihoda, primanja i neutrošenih sredstava 1.173.801.000 dinara i višak prihoda budžeta 228.534.000 dinara. Tekući prihodi budžeta ostvareni su u iznosu od 96,68% dok su rashodi ostvareni u iznosu od 58,18% od planiranih”, rekao je Miroslav Knežević koji je prošle godine bio na čelu Odeljenja za budžet, finansije i LPA, a sada je pomoćnik predsednika opštine za ekonomska pitanja i finansije.

Odbornik Narodne stranke Krsta Stanković Njenjulović zatražio je od nadležnih da kažu da li je ova odluka usaglašena sa preporukama državne revizorske kuće koja je podnela primedbe na izvršenje nekih od stavki ranijih realizacija budžeta.

“U rezimeu državne revizorske institucije stoji da je Opština Negotin u 2018. i 2019. godini  nakon pogrešnih sprovođenja pojedinih postupaka javnih nabavki zaključila ugovore u vrednosti od 30,6 miliona dinara, znači oko 206.000 evra i preuzela obaveze i izvršila rashode za nabavku usluga u vrednosti od 2,9 miliona dinara bez predhodno sprovedenog postupka javne nabavke, a da nisu postojali razlozi za izuzeće primene Zakona o javnim nabavkama”, rekao je Stanković Njenjulović.

Miroslav Knežević je na ovo odgovorio da je i 2010. u vreme kada je u vladi bio Vuk Jeremić bilo više nepravilnosti nego do sada što su i tada potvrdili izveštaji eksterne revizije.

“Od 2005. sam radnik Opštinske uprave i bio sam angažovan i na ovim poslovima vezanim za finansije. U opštini Negotin 2010. isto je postojala obaveza vršenja eksterne revizije. U tom izveštaju možete da vidite koliko je tada bilo nepravilnosti u vršenju vlasti tadašnje skupštinske većine, što je, blago rečeno, katastrofa nego ovo. Ja znam za najmanje 15 nepravilnosti tada. Na sreću to danas nije slučaj, finansijska slika opštine Negotin je mnogo bolja”, rekao je Knežević.

U nastavku sednice većinom glasova usvojeni su izveštaji o radu i finansijskom poslovanju Doma kulture “Stevan Mokranjac”, Istorijskog arhiva Negotin, Turističke organizacije opštine Negotin, Muzeja Krajine i Narodne biblioteke “Dositej Novaković”, kao i Statut biblioteke na koje je u delu koje se odnosi na uslove za imenovanje direktora primedbe imao Slađan Mihajlović, zamenik šefa odborničke grupe Narodne stranke, pitavši da li je uslov da kandidat mora da ima položen stručni ispit i zvanje diplomirani bibliotekar diskriminatorski za sve koji žele da konkurišu, a ne rade u biblioteci.

Nove članove dobile su komisije za sprovođenje komasacije u delovima katastarskih opština Tamnič, Veljkovo, Mokranje i Rogljevo, a odbornici su usvojili i Pravilnik o naknadama za rad u tim komisijama po kojem je propisano da predsedniku i zameniku predsednika pripada naknada za rad od 375 dinara po započetom satu, a najviše do 3.000 dinara, a članovima komisije od 125 dinara po započetom satu, a najviše do 1.000 dinara.

Na primedbu Krste Stankovića Njenjulovića da li će članovi komisije, zaposleni u Opštinskoj upravi primati naknadu i kad na poslovima komasacije rade u radno vreme, Ivan Veljković, predsednik Komisije obrazložio je da se naknada prima samo za rad van radnog vremena.

Odbornici su usvojili i rešenje o međusobnom raspolaganju između Republike Srbije i opštine Negotin na nepokretnostima u katastarskoj opštini Rajac.

Usvojeno je i rešenje o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalne delatnosti „Badnjevo“ Negotin, kao i rešenje o izmeni rešenja o obrazovanju Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora iz izvorne nadležnosti opštine Negotin, kao i izmena kadrovskog plana opštine Negotin za 2022. godinu.

Sednici, koja je, nakon podnete ostavke, počela potvrđivanjem prestanka mandata odbornici Aleksandri Predić sa liste  „Кrsta Stanković Njenjulović- Narodna stranka“, prisustvovalo je 38 od 45 odbornika koliko broji lokalni parlament, ali i Vladimir Veličković, predsednik Opštine Negotin, zamenik predsednika Bogdan Gugić i članovi Opštinskog veća.