Naslovna Društvo Raspisan konkurs za prijem u Dom učenika Poljoprivredne škole „Rajko Bosnić“

Raspisan konkurs za prijem u Dom učenika Poljoprivredne škole „Rajko Bosnić“

817
0

Poljoprivredna škola sa domom učenika „Rajko Bosnić“ na Bukovu raspisala je konkurs za prijem 90 učenika negotinskih srednjih škola u internat.

Pravo na smeštaj i ishranu u bukovskom internatu imaju učenici svih negotinskih srednjih škola.

Prva raspodela je od 8. do 19. jula, a od dokumentacije koju bi trebalo da  kandidati podnesu prilikom konkurisanja za mesto neophodno je da prilože:

  • svedočanstva od petog do osmog razreda osnovne škole i uverenje o obavljenom završnom ispitu, za učenike koji su upisani u prvi razred srednje škole,
  • uverenje o prihodima po članu porodice od 1. januara do 31. marta ove godine izdato od nadležnog opštinskog organa iz mesta prebivališta roditelja odnosno staratelja, s tim da prebivalište nije menjano šest meseci pre objavljivanja konkursa, kao i
  • potvrdu o vladanju u domu učenika tokom prethodne školske godine, odnosno nagrade i pohvale za učešće u aktivnostima i izrečene vaspitno disciplinske mere, za učenike koji su upisani u drugi, treći i četvrti razred srednje škole.

Učenici prve godine, koji konkurišu za prijem u ustanove učeničkog standarda u školskoj 2020/21. godini, u obavezi su da prilože overenu potvrdu o upisu u srednju školu, bez obzira da li je upis izvršen elektronski ili predajom dokumenata u školi.

„Ukoliko je škola koju učenik pohađa izdala elektronsko svedočanstvo, potrebno je da overi odštampanu verziju, da bi svedočanstvo bilo prihvaćeno kao validan dokument na upisu. Domovi učenika nemaju obezbeđen pristup elektronskim bazama koje koriste škole, niti, u ovom trenutku,  postoji mogućnost elektronskog upisa u domove“, navode u Odeljenju za poslove učeničkog i studentskog standarda.

Učenici koji su prema pravilnicima o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja imaju obavezu obavljanja profesionalne prakse, koja se brojčano ocenjuje i ulazi u prosek ocena, OBAVEZNI su da se prijave u prvoj raspodeli, a njihovo rangiranje obaviće se u drugoj raspodeli kada dostave svedočanstvo.

Učenicima koji se ne prijave od 8. do 19. jula NEĆE se NAKNADNO primati prijave.

„Imajući u vidu da je 19. jul nedelja i shodno tome neradni dan, poslednji dan kada se vrši prijem dokumenata je ponedeljak 20. jul, bez obzira da li se radi o ličnoj predaji ili dostavi preko pošte sa tim datumom“, dodaju u Odeljenju za poslove učeničkog i studentskog standarda.