Naslovna Društvo Raspisan konkurs za besplatan banjski odmor

Raspisan konkurs za besplatan banjski odmor

284
0

Naši najstariji sugrađani, čija penzija ne prelazi  24.980 dinara, mogu da konkurišu za besplatnu desetodnevnu rehabilitaciju u jednoj od 25 banja u Srbiji.

Sem penzionera, koji su penzije ostvarili u Srbiji, na konkurs se mogu javiti i oni koji su svoj radni vek proveli van granica Srbije.

Uslov je da zbir tih penzija ne prelazi 24.980 dinara preračunato po srednjem kursu na dan 31. januar 2018. godine.

Još jedan od uslova je da korisnik penzije nema druga lična primanja i da nije koristio besplatan boravak o trošku Fonda u poslednjih pet godina.

Na konkurs, uz prijavu, prilaže se poslednji penzijski ček ili Penzionerska kartica, medicinska dokumentacija,  kao i izjava penzionera u kojoj banji želi da koristi rehabilitaciju.

Inostrani  penzioneri pored navedenih dokumenata, prilažu i dokaz o visini  penzije ostvarene u inostranstvu.

Besplatna rehabilitacija podrazumeva troškove prevoza u visini cene autobuske karte ili vozne karte. Fond će takođe snositi i troškove za pratioca deteta koje koristi porodičnu penziju, kao i za pratioce slepih korisnika PIO fonda.

Za penzionere iz kategorije zaposlenih, samostalnih delatnosti i poljoprivrednika biće napravljene posebne rang liste u okviru kojih će postojati i liste za starosne, invalidske i porodične penzionere.

Rangiranje će se vršiti u zavisnosti od visine penzije, dužine staža osiguranja, dužine korišćenja penzije.

Korisnici prijave mogu podneti  u svom mestu prebivališta do 13.aprila.