Naslovna Društvo COVID-19 Rajačka narodna škola zdravlja: ZDRAVLJE U DECEMBRU

Rajačka narodna škola zdravlja: ZDRAVLJE U DECEMBRU

300
0

Pred nam je decembar, pola jesenji, pola zimski mesec. Кada je reč o zdravlju ono je višestruko ugroženo u decembru. Od vašeg nastojanja da ga održite zavisi kako ćete proći ovaj mesec.

U decembru će se pojaviti tzv. zimske bolesti koje najviše nastaju zbog vaše nepažnje. To su infekcije disajnih organa i grip, infarkt miokarda, pogoršanje krvnog pritiska, šećerne bolesti i reumatičnih problema. Nekima hoće i čir u stomaku da proradi. Tokom zime dolazi i do pojave depresivnog raspoloženja što je u vezi sa tmurnim vremenom bez sunca. Кod onih koji vole da se skijaju i provode u igrama na snegu može doći do povreda.

Mnoge od pomenutih zdravstvenih problema je moguće izbeći. Ali najveći izazov je, kako ostati zdrav i ne zaraziti se korona virusima i oboleti. Izbegavati i sprečiti susret sa njima je u nekim slučajevima pitanje života i smrti. Zato bih ja, u nameri da vam pomognem da u tome uspete, još jednom ponovio najnovije i vama dobro poznate mere zaštite od infekcije korona virusima:

  • održavajte rastojanje pri kontaktu između vas, drugih i trećih lica, od najmanje dva metra,
  • perite ruke vodom i sapunom, češće nego inače tokom dana ili ih istrljajte rastvorom dezinfekcionog sredstva u alkoholu,
  • brišite maramicom za jednokratnu upotrebu usta i nos posle kijanja i kašljanja i odmah posle toga bacite maramicu u kontejner,
  • izbegavajte da dodirujete rukama nos, usta i lice,
  • koristite masku, uvek u zatvorenom prostoru, a na otvorenom prostoru gde se sakuplja više lica,
  • luftirajte češće zatvoreni prostor u kome živite i radite i
  • u slučaju da primetite da imate neki od simptoma kovida-19: gubitak čula ukusa i mirisa, povišenu temperaturu, kašalj, jak zamor odmah se javite lekaru.

Treba imati u vidu da svako od ovih mera ima ograničenu moć u sprečavanju širenja korona virusa. Uspešne su samo ako se primenjuju zajedno. U tom slučaju, smanjiće se širenje virusa na najmanju moguću meru.

Ali da se vratimo na početak ove priče o zdavlju. Najveći izazov u kovid-19 epidemiji pred vama je da sačuvate svoje zdravlje. Iskustva su pokazala da se kovid-19 javlja u obliku porodičnih epidemija i da su okupljanja u porodicama iz raznih povoda najčešći uzrok prenošenja korona virusa.

Nažalost, tokom celog toka epidemije nismo zdravlju porodice pridavali veću pažnju. Podrazumevali smo da odgovornost pojedinca da štiti svoje zdravlje je ujedno i zaštita zdravlja porodice.

Imajući  u vidu od kakvog je značaja očuvati zdravlje porodice, za njene članove i za državu, Rajačka narodna škola zdravlja će u narednim danima zdravlju porodice posvetiti najveću pažnju.

U Rajcu, 30. novembra 2020. godine

Pripremio: dr Paunović Petar, učitelj zdravlja