Naslovna Društvo COVID-19 Rajačka narodna škola zdravlja: Učenici – redari i lideri u borbi sa...

Rajačka narodna škola zdravlja: Učenici – redari i lideri u borbi sa kovid-19 u školi

207
0

Nekoliko dana čitam „Upustvo o merama zaštite zdravlja učenika i zaposlenih za osnovne i srednje škole“ i razmišljam o onima koji će pobrojane mere i aktivnosti izvršavati. Posebno o učenicima od prvog do četvrtog razreda osnovne škole.

Najviše me interesuje ko će sve što je potrebno da obezbedi i uradi i kako, jer kada se zna kako – onda je lako.  Velika je uloga roditelja i zajednice u tome, jer se sprečavanju kovida-19 da uđe u školu, mora pokazati negostoprimstvo u celoj zajednici na području škole. U tome će glavnu ulogu imati roditelji đaka koji će pokretati zajednicu, jer su oni najviše motivisani da  sačuvaju zdravlje dece. Ali, treba uključiti i đake, koji će sami primenjivati veći broj mera zaštite.

Treba napraviti takvu pedagošku klimu u školi da učenici budu akteri i učesnici borbe s kovidom-19 uškoli, a ne lutke ili olovni vojnici kojima će se navlačiti maske na lice ili nešto drugo sa njima činiti da bi u školi sve bilo u redu.

Škola mora da se odluči za strategiju: ili će naredbama i kaznama da uvodi КOVID 19 RED U ŠКOLU ili će to biti učinjeno svesnim angažovanjih svih učesnika u borbi sa kovidom-19 u školi.

U takvom razmišljanju podsetih se da će učitelji čim se đaci okupe u razredu, ubrzo odrediti redare i dati im zadatke,  kako bi i oni zajedno sa njima  doprineli higijenskom životu i uspešnom radu razreda. Oni treba da pripreme tablu, da donesu kredu, da provere da li su klupe na svome mestu, da li je provetrena učionica i još ponešto što im učitelj zada. U odnosu na obaveze iz Uputstva učitelj im može zadati da izvrše još neki zadatak.

Uostalom kada se radi o primeni Uputsva u nižim razredima osnovne škole od prvog do četvrtog. razreda učitelji najbolje znaju kako mogu da aktiviraju učenike, tako da ovo pisanije treba da shvate samo kao podsećanje na još neke mogućnosti koje bi doprinele da u škole ne uđe kovid-19.

Elem, REDARI mogu biti veoma korisni u borbi sa kovidom-19! Posebno, da kontrolišu i opominju učenike da nose maske, da peru ruke, da se drže na bezbednom odstojanju, da se pravilno ponašaju u učionici, đačkoj kuhinji, toaletu i za vreme odmora.  Za grupu čiji je redar, on će biti veoma počastvovani, osetiće se važnim i odvornim da u saradnji  sa učiteljljm sve pomenute i druge zadatke solidno obavi. Naravno da će za to biti pohvaljen.

Treba imati u vidu da sve što je pomenuto u Uputstu traži objašnjenje. Svako ZAŠTO mora ima svoje ZATO. Кako za roditelje, tako za nastavnike i zaposlene u školi, a posebno za učenike. Ako im se pažljivo i prosto,  jednostavno ispriča šta treba i zašto to da rade može se očekivati pobeda nad kovidom-19 u školi. Primena Uputstva je ustvari učenje kako se treba boriti protiv zaraznih bolesti u školi, a učenje mora da se odvija po svim  principa didaktike.

U školi, među učenicima, vremenom se usptave i LIDERI. To su oni učenici koje učenici sami izaberu, koji se učenicima svojim ponašanjem nametnu. Njih učenici vole, oponašaju i slede.

Dok su REDARI najbolji đaci i poverenici školske administracije,  LIDERI to nisu. Često su protiv reda u školi. Oni bi mogli biti protiv, recimo, nošenja maski. Ali, i pored toga ako im se ljudski i sa razumevanjem priđe, oni mogu biti veoma korisni u borbi protiv kovida-19, na izvršavanju istih zadatka koje izvršavaju redari. Ako ih učitelji nagovore da nose maske, peru ruke, i ponašaju se u skladu sa Uputstvom, njih će učenici u razredu ili grupi kojoj pripadati slediti. U protivnom, oni će prkositi i kovidu-19 i školskom redu koji treba da nastane primenom mera iz Uputstva.

Elem, neće se Uputstvo primenjivati samo jedan dan u školi. Potrajaće to do kraja školske godine, a možda će se primenjivati i sledeće, obogaćeno novim zadacima i efikasnijim merama protiv kovida-19, na osnovu iskustava stečenih tokom procesa primene Uputstva u praksi. To je proces učenja kako se možemo odbraniti od, ne samo kovida-19, nego i od drugih zaraznih bolesti u školi i u životu.

U Rajcu, 21. avgusta 2020. godine,

Pripremio: dr Petar Paunović