Naslovna Društvo COVID-19 Rajačka narodna škola zdravlja: Stare reference – iz istorije zaraznih bolesti

Rajačka narodna škola zdravlja: Stare reference – iz istorije zaraznih bolesti

604
0

Nedeljama već, sa svih strana se kritikuje Svetska zdravstvena organizacija i okrivljuje za razbuktavanje epidemije kovid-19. Međutim, pogledajte otkad traje upozorenje Svetske zdravstvene organizacije u vezi sprečavanja i suzbijanja zaraznih.

Ilustracija; pixabay.com

U članku „Infektivne bolesti u ekspanziji, problemi i rešenja za budućnost – vizija 21. veka“ Svetske zdravstvene organizacije, objavljenom u listu „Zdravstveno vaspitanje“ Zavoda za zdravstvenu zaštitu „Timok“ u Zaječaru, broj 73 od 7. aprila 1997. godine, vidi se jasno da je u agendama Svetske zdravstevne organizacije zaraznim bolestima poklonjena velika pažnja.

Te 1997. godine, 7. april Svetski dan zdravlja bio je posvećen zaraznim bolestima. Međutim, vlade velikih država i svetskih sila najveću pažnju u to vreme poklonile su – ratovima. Dvadeseti vek je bio vek ratova! Samo 16 dana je proteklo u miru. I u našoj zemlji se tada ratovalo desetak godina.

ZDRAVLJE LJUDI JE BILO U DRUGOM PLANU.

Verovalo se da bi zdravlje moglo biti osnovna preokupacija u 21. veku, međutim sa ratovima u ovom veku započelo se još u novogodišnjnoj noći 1. januara 2000. godine.

Uprkos tome, postojale je vizija Svetske zdravstvene organizacije kako se boriti za zdravlje protiv zaraznih bolesti u 21. veku.

Evo kako je pisalo na početku proglasa Svetske zdavstvene organizacije, u Viziji 21- veka: „Budan svet je sposoban da zaustavi zarazne bolesti, tako što će ustanoviti :

  • efikasne programe kontrole i borbe protiv zaraznih bolesti (naš nacionalni program sprečavanja, suzbijanja i iskorenjivanja zaraznih i parazitarnih bolesti je odbačen u arhivu i prestao se primenjivati u 21. veku),
  • svetske centralne, organizacione mreže za prtaćenje zaraznih bolesti (tako nešto ne postoji ni na Balkanu)
  • brzu razmenu informacija i posebne mreže za praćenje zaraznih bolesti (danas, protok informacija je spor, informacije su lošeg kvaliteta i neprecizne) radi vođenja politike, međunarodne saradnje, trgovine i putovanja,
  • efikasnu pripremu na nacionalnom i internacionalnom planu i brze odgovore na savladavanju epidemije mećunarodnog značaja (danas, tako nešto ne funkcioniše i ne postoji ni na Balkanu; svako vodi svoju brigu).“

Кada je reč o bolestima kojima se bavi u to vreme, u svojoj viziji borbe protiv zaraznih bolesti u 21. veku, Svetska zdravstvena organizacija poklanja pažnju eboli, kugi, koleri, žutoj groznici i meningitisu.

Ukazuje na činjenicu da je najvažnije rano otkrivanje epidemija, sakupljanje informacija o zdravlju u pravom trenutku, ekspanzija bolesti koje su rezultat kontakta sa životinjama, o problemu nedostupnosti zvaničnih informacija o bolesti zato što ne postoje ili objavljivanje nije dozvoljeno, reagovanje zajednice za nastanak epidemije, kao i o teškoćama u prikupljanju podataka i statistike zaraznih bolesti.

Кada se radi o mogućnosti širenja zaraza sa životinja na ljude u tom članku stoji preporuka Svetska zdravstvene organizacije da treba „pojačati kontrolu zaraznih bolesti i zoonoza“ u cilju da se „prevenira i nadjača prenošenje bolesti životinja na čoveka i priprema preporuke korišćenja i tretmana životinja koje se gaje za ljudsku upotrebu„.

Nije ovo napisano da bi se odbranila Svetska zdarvstvena organizacija. Nije njoj potrebna odbrana Rajačka narodne škola zdravlja.

Ovo je pogled na istoriju zaraznih bolesti. Ako se pažljivo pročita poruka ona je važna pouka. Sve je isto kao i pre nešto više od 20 godina.

Na kraju, čuvajte se kovida-19. Ne dozvolite da se razbolite i da vam bolest uništi život!

U Rajcu, 16. jula 2020. godine
Pripremio: dr Petar Paunović