Naslovna Društvo COVID-19 Rajačka narodna škola zdravlja: Kovid odavno nije prioritet!

Rajačka narodna škola zdravlja: Kovid odavno nije prioritet!

189
0

Ako ste pažljivo slušali predsednikov govor lako biste mogli saznati da su njegovi prioriteti inflacija, energetska kriza, politička kriza i rat u Ukrajini, formiranje Vlade i izbor novog predsednika vlade i ministara, oskudice i snabdevanje… Kovid kriza i epidemija  izazvana virusom SARS-CoV-2, odavno nije među priroritetima.

Zdravstveni plakat Rajačke narodne škole zdravlja, detalj, autor Paulina Aleksić

Pripremio: dr  Petar Paunović, učitelj zdravlja

Danas je epidemiološka situacija takva da imamo preko 3.000 zaraženih na dnevnom nivou. Ako bismo ozbiljnost zaražavanja merili brojem sekundarnih slučajava, onda pomenuti broj zaraženih treba pomnožiti sa 10! Jedan broj zaraženih takođe svakodnevno umire. Znači, da svakodnevno u državi imamo onoliko manje zdravih ljudi koliko se razboli od korona virusa i onoliko manje stanovnika među živima koliko korona virus ubije. Najvažnije je da, kada ističem epidemiološku situaciju kao razlog za brigu o narodu i stradanje od epidemije, onda to činim da bih pokazao da se ustvari radi o brizi za narodno zdravlje. Predsednik u svome govoru nije pomenuo – reč zdravlje!

I šta ćemo sad – upitala bi sve Kontrakta. Kako da budemo zdravi, ako nam zdravlje nije prioritet u životu? Ako zdravlje nije prioritet predsednika, vlade, ministra za zdravlje, političara, stranačkih prvaka, poslanika, predsednika opština, direktora zdravstvenih ustanova, lekara, šta da se radi?

Da bi zdravlje to moglo biti potrebno je učiti o zdravlju. U jednoj teoretskoj postavci o zdravstvenom vasputanju kaže se da je zdravlje mudrost naroda kako da sačuva zdravlje. Logično je zaključiti da tu mudrost naroda čine mudri pojedinci čija se mudrost zasniva na znanju i pozitivnom iskustvu o zdravlju. Ona se stiču ZDRAVSTVENIM VASPITANJEM.

Znanje se najbolje i najlakše, pored ostalog i onog o zdravlju, stiče u školi. Ali, zdravstveno vaspitanje je izbačeno iz školskih programa 2001. godine sa započinjanjem reforme obrazovanja. U kovid krizi se ne koristi od njenog početka, niti postoje naznake da će se koristiti u njenom daljem toku.

U izmišljenoj krizi oko nastave veronauke u školama i zahtevima crkvenih vlasti da postane veronauka u školama poseban “obavezni izborni predmet”, niko ne pominje da bi trebalo uzeti u obzir i zdravstveno vaspitanje koje je pre dvadesetak godina potisla iz škola upravo veronauka.

Pored zdravstva i prosvete, crkva bi trebalo biti među prvima koja  pokreće uvođenje u školski program zdravstvenog vaspitanja, u sklopu svoje osnovne misije i delatnosti – prosvećivanje naroda. Nekada davno u Srbiji su pop i učitelj u selu bili najbolji prosvetitelji i čuvari zdravlja. U svim konfesijama, upravo prosvećivanje o higijeni i zdravlju zauzima veliki deo učenja o Bogu i veri u njega.  Učenje o zdravlju bi pomoglo da zdrav narod, bez obzira da li se radi o onima koji veruju u Boga ili ostalim ljudima koji bi ako sačuvaju zdravlje, bili zadovoljni i lakše rešavali životne krize bez obzira na njihov uzrok.

U Rajcu, 19. jula 2022. godine.