Naslovna Društvo COVID-19 Probna matura za osmake online od 22. do 24. aprila

Probna matura za osmake online od 22. do 24. aprila

250
0

Probni završni ispit za učenike osmog razreda biće organizovan od 22. do 24. aprila. Učenicima koji nemaju tehničkih mogućnost da rade online test škole će 24. aprila odštampati i proslediti sva tri testa roditeljima.

Foto: Ivan Mitrrović

Osmaci će 22. aprila rešavati test iz srpskog jezika, sutradan iz matematike, a 24. aprila i kombinovani test koji obuhvata pitanja iz pet nastavnih predmeta.Testovi će po utvrđenom rasporedu, po danima, učenicima biti dostupni 12 sati, od 8 do 20 časova na platformi mojaucionica.gov.rs i naloga koji im bude prosledio odeljenski starešnina.

„Svaki učenik će moći samo jednom da pristupi rešavanju testa, koje će će biti vremenski ograničeno, što znači da kada pristupi testu, mora i da ga završi u roku predviđenom za rad. Na početku testa, učenici će dobiti obaveštenje o dužini trajanja testiranja. Povratnu informaciju o rezultatima testa učenik će moći da vidi nakon dvanaestočasovnog isteka vremena za rešavanje testa, kada će rešenje biti dostupno“, kaže se u dopisu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja koje je prosleđeno na adrese svih osnovnih škola u Srbiji.

Učenicima koji nemaju tehničke mogućnosti da rade online test, škole će 24. aprila dostaviti sva tri testa u štampanoj verziji.

“Roditelji će testove moći da preuzmu u školi u kojoj dete pohađa nastavu. Ukoliko ne budu postojali uslovi za preuzimanje štampanih testova, učenici će preko javnog servisa RTS-a moći da vide zadatke i rešenja”, kaže se u dopisu nadležnog ministarstva.