Naslovna Društvo Povodom 5. juna, Svetskog dana zaštite životne sredine

Povodom 5. juna, Svetskog dana zaštite životne sredine

215
0

Rajačka narodna škola zdravlja objavljuje zanimljive poruke o čuvanju i unapređivanju života i zdravlja povodom pojedinih značajnih datuma. Danas, objavljuje jednu ekološku priču.

Pripremio: dr Petar Paunović, učitelj zdravlja

Ekologija je uvek bila važno područje života i zdravlja još od davnina. Ekologijom se bavio i Hipokrat, upućujući jedan od svojih aforizama lekarima.

Hipokrat: O vazduhu, vodi i tlu

Onaj ko želi da valjano prouči medicinu treba da postupi ovako: u prvom redu da razmotri godišnja doba i kako svako od njih deluje.

Onda vetrove, tople i hladne, naročito one koje koji su zajednički svim zemljama, pa zatim one karakteristične za svaki  kraj.

Na isti način, kada neko dolazi u grad u kome je stranac, treba da razmotri njegov položaj, kako leži u odnosu na vetrove i izlazak sunca, jer nije svejedno da li leži prema severu ili prema jugu, prema izlasku sunca ili prema zalasku.

Veoma pažljivo treba razmotriti vode koje koriste njegovi stanovnici, da li su močvarne i meke, ili su tvrde i teku iz brdovitih kamenih predela, a zatim da li su slane i nepodesne  za kuvanje;

i onda tlo, da li je golo i oksudno u vodi, ili je šumovito i dobro navodnjavano, onda, da li leži u udolini, zaklonjeno, ili je podignuto i izloženo, pa način na koji stanovništvo živi, čime se oni bave; da li vole da piju i jedu preko mere i predavaju se dokolici, ili pak vole kretanje i rad. 

Da li se ovaj aforizam može danas aktuelizovati?

Jednom je Volter rekao da je zdravlje toliko važna stvar da se ne može prepustiti da se o njemu brinu samo lekari. Ali, pokazalo se da su lekari više od ostalih ljudi pogodni da motivišu pojedince i zajednicu da čuva i unapređuje svoje zdravlje.

I drugo; Još pre epidemije korona virusa Srbija je usvojila Zakon o javnom zdravlju. Lokalne samouprave su povodom toga osnovale Saveze za zdravlje čijim angažovanjem je trebalo implementirati pomenuti zakon.

To se nije dogodilo. Primena Zakona o javnom zdravlju može da doprinjese poboljšanju javno-zdravstvenih prilika u zemlji i na području Timočke Krajine.

U mnogim pisanijama o toku epidemije bilo je reči da je u zemljama sa boljim javno-zdravstvenim prilikama epidemija imala blaži tok i manje posledica po živote i ljude. Zato bi angažovanje lekara bilo korisno da pokrenu primenu Zakona o javnom zdravlju što bi poboljšalo javno-zdravstvene prilike u Srbiji, olakšalo rad zdravstvene službe i zdravstvenih radnika, ubrzalo prolazak epidemije i ublažilo njene posledice po živote i zdravlje stanovništva.

U Rajcu, 4. juna 2021. godine.