Naslovna Društvo Otpočele aktivnosti na unapređenju podrške za žene sa invaliditetom u Negotinu

Otpočele aktivnosti na unapređenju podrške za žene sa invaliditetom u Negotinu

294
0

Organizacija za podršku ženama s invaliditetom “Iz kruga – Vojvodina” pokrenula je niz aktivnosti u Negotinu usmerenih na unapređenje sistema podrške za žene s invaliditetom koje imaju iskustvo nasilja.

 

Aktivnosti na unapređenju sistema podrške za žene sa invaliditetom organizacija “Iz kruga – Vojvodina” sprovodiće u saradnji sa Agencijom Ujedinjenih nacija za osnaživanje žena i rodnu ravnopravnost UN Women i uz finansijsku podršku Evropske komisije do aprila 2021. u Negotinu, Doljevcu, Kragujevcu, Mionici, Novom Kneževcu, ali i na teritoriji Raške, Užica, Valjeva, Vranja i Žablja.

“Iako pristup opštim i specijalizovanim uslugama za žene izložene nasilju garantuju nacionalno i međunarodno pravo i standardi, žene sa fizičkim, senzornim i intelektualnim invaliditetima nailaze na bezbroj prepreka. Žene sa invaliditetom osećaju se isključenim iz života u zajednici, što je prouzrokovano ukrštanjem stereotipne percepcije invaliditeta sa rodnim stereotipima. Ženama s invaliditetom uskraćuju se informacije o zaštiti prava na život bez nasilja, kao i pristup odgovarajućim uslugama podrške.”, ističu u organizaciji “Iz kruga – Vojvodina”.

Aktivnosti koje će se sprovesti u narednih godinu dana u Negotinu i drugim opštinama Srbije, usmerene su na podizanje svesti o stanju postojećih usluga i potrebama žena sa invaliditetom, uvođenje novih i prilagođavanje postojećih usluga, obezbeđivanje pristupačnih, dostupnih i kvalitetnih usluga, kao i prilagođenih modela komunikacije u postupanju sa ženama sa invaliditetom koje su preživele nasilje.

Zbog nedovoljne vidljivosti žena sa invaliditetom za vreme krize i nakon nje, kao i nedostatka svesti o njihovom položaju i specifičnim oblicima nasilja kojima su izložene, aktivnosti će biti usmerene i na promenu percepcije relevantnih donosilaca odluka, ključnih aktera na lokalnom i nacionalnom nivou, pružalaca opštih i specijalizovanih usluga, žena sa invaliditetom i lokalne zajednice u celini.

“Sve žene s invaliditetom iz Negotina i drugih gradova Srbije, dobrodošle su da se obrate Organizaciji ...IZ KRUGA – VOJVODINA, kako bi došle do traženih informacija i adekvatne podrške na način koji je njima najprihvatljiviji.  SOS služba za podršku ženama u situaciji nasilja”, navode u Organizaciji za podršku ženama s invaliditetom “Iz kruga – Vojvodina” i dodaju da su usluge SOS službe dostupne svakog radnog dana od 9 do 16 časova putem telefona: 066/447 040 (poziv, sms i vajber), mejla: [email protected], kao i društvenih mreža, fejsbuka: @izkrugavojvodina i instagrama: @iz_kruga_vojvodina.