Naslovna Društvo Opština Negotin za udruženja izdvojila devet miliona dinara

Opština Negotin za udruženja izdvojila devet miliona dinara

509
0

Vladimir Veličković, predsednik opštine Negotin raspisao je javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta za podsticanje projekata ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja za 2022.

Za projekte koje će udruženja realizovati do kraja kalendarske godine iz opštinske kase izdvojeno je devet miliona dinara, dva više nego prošle, a 2,2 miliona dinara više nego u 2020.

Pravo da konkurišu imaju sva ovdašnja udruženja, odnosno ona koja projektne aktivnosti realizuju na teritoriji opštine Negotin, s tim da nisu registrovana kraće od godinu dana od dana raspisivanja javnog konkursa.

I ove su godine predmet javnog poziva socijalna, boračko-invalidska, zaštita osoba sa invaliditetom, ali i društvena briga o deci, mladima, starijima, prevencija svih oblika nasilja i diskriminacije, zaštita i pomoć žrtvama nasilja u porodici, žrtvama mobinga, podrška socijalno ugroženim građanima, ali i afirmisanje ženskih prava, rodne ravnopravnosti, zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava, interno raseljenih i izbeglih osoba, humanitarne aktivnosti.

Na spisku tema i oblasti od javnog interesa za građane opštine Negotin su i zaštita zdravlja, podsticanje nataliteta, obrazovanje, kultura, nauka i naučno-istraživački rad, promocija opštine Negotin, ekologija, održiv razvoj, turizam, ali i borba protiv korupcije, afirmisanje demokratizacije lokalne samouprave, građanskog aktivizma i veće uključenosti ranjivih grupa u lokalnu zajednicu, protivpožarna zaštita…

Projekat može da traje najmanje tri meseca i mora da bude realizovan najkasnije do kraja 2022.

Javni poziv je otvoren do 17. februara do 15 časova, s tim što će se blagovremenom smatrati i preporučene pošiljke predate pošti najkasnije do isteka poslednjeg dana roda, bez obzira na datum dospeća. Zzainteresovani konkursnu dokumentaciju podnose u Pisarnici Opštinske uprave opštine Negotin, ili je šalju poštom.

Prošle godine lokalna samouprava podržala je sa 20.000 do 900.000 dinara projekte ukupno 49 udruženja, nevladinih organizacija i društava koje deluju na teritoriji opštine Negotin.