Naslovna Društvo Opština Negotin za udruženja i NVO izdvojila sedam miliona dinara

Opština Negotin za udruženja i NVO izdvojila sedam miliona dinara

808
0

Vladimir Veličković, predsednik opštine Negotin raspisao je javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta za sufinansiranje projekata od javnog interesa nevladinih organizacija, udruženja i društava u 2021.

Za projekte nevladinih organizacija, društava i udruženja iz opštinske kase izdvojeno je sedam miliona dinara, 200.000 više nego u 2020.

I ovim konkursom su definisana ista pravila kao i minulih godina, a predmet ovog javnog poziva su socijalna, boračko-invalidska, zaštita osoba sa invaliditetom, ali i društvena briga o deci, mladima, starijima, prevencija svih oblika nasilja i diskriminacije, zaštita i pomoć žrtvama nasilja u porodici, žrtvama mobinga, podrška socijalno ugroženim građanima, ali i afirmisanje ženskih prava, rodne ravnopravnosti, zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava, interno raseljenih i izbeglih osoba, humanitarne aktivnosti.

Na spisku tema i oblasti od javnog interesa za građane opštine Negotin su i zaštita zdravlja, podsticanje nataliteta, obrazovanje, kultura, nauka i naučno-istraživački rad, promocija opštine Negotin, ekologija, održiv razvoj, turizam, ali i borba protiv korupcije, afirmisanje demokratizacije lokalne samouprave, građanskog aktivizma i veće uključenosti ranjivih grupa u lokalnu zajednicu, protivpožarna zaštita…

Javni poziv je otvoren do 8. februara do 15 časova. Zainteresovani konkursnu dokumentaciju podnose u Pisarnici Opštinske uprave opštine Negotin, ili je šalju poštom.

Mogu da učestvuju sva udruženja registrovana na teritoriji opštine Negotin, odnosno druge opštine ili grada Republike Srbije, ako projektne aktivnosti realizuju na teritoriji opštine Negotin.

Projekat može da traje najmanje tri meseca, a najduže godinu dana i mora da bude realizovan najkasnije do kraja 2021.

Prošle godine lokalna samouprava podržala je sa 20.000 do 820.000 dinara projekte ukupno 40 udruženja, nevladinih organizacija i društava.