Naslovna Društvo Opština Negotin u projektu „Održivi eko prijateljski region“: Nabavljen čamac za podvodna...

Opština Negotin u projektu „Održivi eko prijateljski region“: Nabavljen čamac za podvodna istraživanja

1087
0

U okviru projekta „Održivi eko prijateljski region“ koji opština Negotin sprovodi sa Tehnološkim institutom za akvakulturu iz Montane u Bugarskoj nabavljen je čamac za podvodno istraživanje i čišćenje PVC ambalaže.

Ovo plovilo, specijalne izrade i zapremine, dužine 11,2, a širine 2,9 metara sa minimalnim gazom, namenjeno je za prikupljanje podataka o životinjskim i biljnim vrstama u delu reke Dunav koji prolazi pored Negotina, ali i za čišćenje tih voda od nagomilane PVC ambalaže.

 „Plovilo je za sada funkcionalno u potpunosti i sa njim već možemo uzimati uzorke i raditi osnovne testove kroz razvojni softver. Od aluminijuma je, sa trupom od 1,6 metara, dozvoljenim teretom do minimum jedne tone, za šest je osoba i služiće za istraživanja biljnog i životinjskog sveta u našem sektoru Dunava“, kaže jedan od članova projektnog tima, Mladen Bošković.

Rezultati ovih istraživanja, koja će najverovatnije početi na proleće, biće procesuirani kroz Geografsko informacioni sistem (GIS), koji je, takođe deo ovog projekta kome je osnovni cilj očuvanje flore i faune u dunavskoj regiji na teritoriji opštine Negotin i u bugarskom okrugu Montana.

Projektom „Održivi eko prijateljski region“ predviđen je niz projektnih aktivnosti u opštini Negotin i okrugu Montana.

Kroz njega će Tehnološki institut za akvakulturu dobiti mrestilište za ugrožene vrste jesetre i edukativni centar za zaštitu biodiverziteta i rečnih vrsta, a u opštini Negotin će ovim projektom uz nabavku opreme za istraživanja, čiji je deo i danas porinut čamac, biti urađene brojne studije, istraživanja i analize očuvanja biodiverziteta, ali i utvrđeno činjenično stanje vezano za ugrožene jesetarske i druge vrste riba.

„U vodnom okruženju prekogranične regije ozbiljno je ugrožen  biodiverzitet i hitan je prioritet u potrazi za alternativnim tehnikama za  očuvanje i upravljanje  biodiverzitetom riba. Reka Dunav je reka  sa prirodnom  populacijom  jesetri. Bugarska i Srbija su jedno od evropskih žarišta biodiverziteta sa približno 210 vrsta i podvrsta riba u Bugarskoj, bez onih u Crnom moru, i 125 vrsta riba u Srbiji. Ova bogata biološka raznolikost podložna je uticajima širokog spektra pretnji kao rezultat ljudske aktivnosti i prirodnih procesa koji se javljaju u ekosistemima“, dodao je Bošković.

Projekat “Održivi  eko prijateljski region“  realizovaće se do maja 2021. kroz IPA program prekogranične saradnje Srbije i Bugarske.

„Projekat realizujemo sa partnerskom organizacijom Udruženjem „Tehnološki institut za akvakulturu“ iz Montane u Republici Bugarskoj, kao vodećim partnerom na projektu sa kojim takođe realizujemo zajedničke aktivnosti kao što su izrada studije i istraživanja o trenutnom stanju biljnog i životinjskog sveta u prekograničnoj regiji reke Dunav. Ukupan budžet projekta je 545.775.61 evra, od čega opštini Negotin pripada 201.387.96 evra. Projekat se iz fonda Evropske unije finansira sa 85 procenata, odnosno 171.179,75 evra, dok je učešće naše opštine 30.208,20 evra, što čini 15 odsto“, rekao je Vladimir Veličković, predsednik opštine Negotin.