Naslovna Društvo Opština Negotin raspisala konkurs za sufinansiranje medija: Za informisanje 6,65 miliona

Opština Negotin raspisala konkurs za sufinansiranje medija: Za informisanje 6,65 miliona

281
0

Opština Negotin je raspisala javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata iz budžeta u oblasti javnog informisanja za 2019.

Za pružanje finansijske podrške medijskim sadržajima, koji doprinose ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja, opština Negotin izdvojila je 6,65 miliona dinara, 1,7 miliona dinara više nego prošle godine.

Konkurs na koji se čekalo od početka godine, poslednji u regionu, predviđa da je najmanji iznos po projektu 50.000 dinara, a najveći 4,5 miliona dinara.

Učesnici na konkursu mogu podneti zahtev za sufinansiranje projekata u iznosu od najviše 80 odsto vrednosti predloženog projekta, odnosno najviše do iznosa utvrđenih ovim javnim pozivom, za svaki konkurs pojedinačno.

Pravo učešća na konkursu imaju izdavači medija upisani u Registar medija, koji se vodi u Agenciji za privredne registre, radio, televizije, štampani mediji, servisi novinskih agencija, internet portali, kao i pravna lica i preduzetnici koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja, a koji bi trebalo da prilože dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija.

Na konkursu se može učestvovati samo sa jednim projektom, a izdavači više medija sa jednim za svaki medij.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa, odnosno od 22. jula u štampanom obliku i na kompakt disku predajom Opštinskom uslužnom centru opštine Negotin ili poštom na adresu lokalne samouprave, Trg Stevana Mokranjca 1, Negotin u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Prijava na javni konkurs za za sufinansiranje projekata iz budžeta opštine radi ostvarivanja javnog interes u oblasti javnog informisanja u 2019. godini“ sa naznakom „Ne otvaraj“, najkasnije do 6. avgusta do 15 časova, bez obzira na način dostavljanja.

Opština Negotin je raspisala i poziv novinarskim i medijskim udruženjima i medijskim stručnjacima zainteresovanim za rad u komisiji, a rok je isti kao i za podnošenje prijava na konkurs.

Pravo na predlaganje članova imaju novinska i medijska udruženja koja su registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa, a uz predlog za člana komisije potrebno je da se dostavi i njegova kratka biografija.