Naslovna Društvo Opština Negotin projekte NVO i udruženja sufinansira sa 6,8 miliona dinara

Opština Negotin projekte NVO i udruženja sufinansira sa 6,8 miliona dinara

639
0

Vladimir Veličković, predsednik opštine Negotin raspisao je javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta za sufinansiranje projekata od javnog interesa nevladinih organizacija, udruženja i društava u 2020.

Za projekte nevladinih organizacija, društava i udruženja iz opštinske kase izdvojeno je 6,8 miliona dinara, 800.000 više nego prošle i pretprošle godine.

Konkursom su definisana ista pravila kao i ranijih godina: mogu da učestvuju sva udruženja registrovana na teritoriji opštine Negotin, odnosno druge opštine ili grada Republike Srbije, ako projektne aktivnosti realizuju na teritoriji opštine Negotin.

Predmet konkursa su socijalna, boračko-invalidska, zaštita osoba sa invaliditetom, ali i društvena briga o deci, mladima, starijima, prevencija svih oblika nasilja i diskriminacije, zaštita i pomoć žrtvama nasilja u porodici, žrtvama mobinga, podrška socijalno ugroženim građanima, ali i afirmisanje ženskih prava, rodne ravnopravnosti, zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava, interno raseljenih i izbeglih osoba, humanitarne aktivnosti.

Na spisku tema i oblasti od javnog interesa za građane opštine Negotin su i zaštita zdravlja, podsticanje nataliteta, obrazovanje, kultura, nauka i naučno-istraživački rad, promocija opštine Negotin, ekologija, održiv razvoj, turizam, ali i borba protiv korupcije, afirmisanje demokratizacije lokalne samouprave, građanskog aktivizma i veće uključenosti ranjivih grupa u lokalnu zajednicu, protivpožarna zaštita…


Prošle godine je opština Negotin sa ukupno šest miliona dinara podržala projekte 43 udruženja, kojima je ugovorom dodeljeno od 10.000 do 750.000 dinara.

Ista suma bila je izdvojena i 2018. kada su sufinansirani projekti 44 udruženja. Najniža dodeljena suma tada iznosila je 20.000, a najviša 700.000 dinara.

Iz opštinske kase 2017. sa pet miliona dinara sufinansirani su projekti 32 udruženja, 2016. sa četiri miliona dinara 28 projekata, a 2015. sa 4,54 miliona dinara 27 projekata udruženja građana, nevladinih organizacija i društava.


Konkurs je otvoren do 18. februara do 15 časova. Zainteresovani projekat koji može da traje najmanje tri a najduže godinu dana i mora da bude realizovan najkasnije do kraja 2020. konkursnu dokumnetaciju podnose u Pisarnici Opštinske uprave opštine Negotin, ili je šalju poštom.

Кomisija je dužna da utvrdi preliminarnu listu izabranih projekata i sačini predlog odluke o izboru projekata, sa navedenim iznosima novčanih sredstava, i da je u roku od najkasnije 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, dostavi predsedniku opštine Negotin.