Naslovna Politika Održana sednica Skupštine opštine Negotin

Održana sednica Skupštine opštine Negotin

1423
0

Odbornici Skupštine opštine Negotin na svom 18. redovnom zasedanju razmatrali su i usvojili niz odluka i rešenja. Usvojena odluka o izboru najbolje ponude za gradski i prigradski prevoz, kao i rešenje o usvajanju izveštaja o šestomesečnom izvršenju budžeta. Formirana nova odbornička grupa.

Odbornici lokalnog parlamenta usvojili su danas sa 33 glasa za i jednim protiv odluku o izboru najpovoljnije ponude u postupku poveravanja obavljanja komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji opštine Negotin. Prevoz je, ovom odlukom, poveren privatnom partneru, po modelu javno – privatnog partnerstva sa elementima koncesije, a kako je navedeno u ovoj odluci, prihvaćena je „kao prihvatljiva i ekonomski najpovoljnija ponuda“ ponuđača „Nikolić prevoz“ DOO Samarinovac i „Moto boem trans“ DOO Negotin.

Ugovorni period za prigradski i gradski prevoz putnika traje osam godina a vredan je ukupno 625.520.119, 49 dinara sa uračunatim porezom na dodatu vrednost.

Pre usvajanja dnevnog reda, mr Milan Uruković, predsednik Skupštine opštine Negotin, obavestio je prisutne odbornike da je podnet podnesak u vezi sa ovom i odlukom o davanju saglasnosti na konačni nacrt javnog ugovora o poveravanju komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji opštine Negotin koji je podneo advokat iz Beograda Milan Terzić koji zastupa drugog ponuđača DOO „As turs“ Negotin čija je ponuda odbačena kao neprihvatljiva, a koji je danas prisustvovao skupštinskom zasedanju.

U podnesku advokata Terzića dostavljeno je i mišljenje sudskog veštaka Nenada Nešića da odluka o objavljivanju javnog poziva za prikupljanje ponuda za davanje koncesije za poveravanje obavljanja komunalne delatnosti gradskog i prigradskog saobraćaja nije urađena u skladu sa usvojenom odlukom o usvajanju Koncesionog akta. Advokat Milan Terzić je u ovom podnesku, podnetom 7. septembra, naveo i da se pred Upravnim sudom u Beogradu vodi spor o ovom predmetu, a „osnova spora je predmetna javna nabavka koja nije rešena, niti je naručilac od suda dobio saglasnost za nastavak započetog postupka predmetne javne nabavke“.

„Smatram da javna nabavka ne bi trebalo da bude usvojena ako je u toku spor pred Upravnim sudom“, rekao je dr Tihomir Milovanović, šef novoosnovane odborničke grupe „Narodni pokret Srbije za Negotin“.

Milovanović je zatražio od nadležnih da odgovori da li je tačno da je Upravni sud tražio od lokalne samouprave dokumentaciju u vezi ove javne nabavke i da ona nije dostavljena sudu.

Bogdan Gugić, zamenik predsednika Opštine Negotin pojasnio je kako je tekao tender, koji su bili uslovi ove javne nabavke, koje linije podrazumeva i istakao da mu „nije poznato da je Upravni sud tražio od lokalne samouprave određenu dokumentaciju“, kao i da je čitav ovaj postupak „urađen u skladu sa svim zakonskim aktima koji propisuju ovu oblast“.

Na pitanje Slađana Mihajlovića, zamenika šefa odborničke grupe „Narodni pokret Srbije za Negotin“ zašto se učenici iz seoskih sredina dovode ujutru na stajalište kod Pedagoške akademije odakle pešice idu u OŠ „Vera Radosavljević“, Gugić je odgovorio da je trenutno na snazi stari koncesioni akt koji reguliše postojeći prevoz učenika, a da je novom odlukom predviđeno da se đaci voze do matične škole.

Odbornici su većinom glasova doneli odluke o usvajanju izveštaja o radu, godišnjeg izveštaja o poslovanju i izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja Javnog komunalnog preduzeća „Badnjevo“ za prošlu godinu, kao i izveštaja o radu i finansijskom poslovanju Javnog preduzeća za izgradnju i eksploataciju Regionalnog vodosistema „Bogovina“ u Boru, takođe za 2022.

Lovačkom udruženju „Hajduk Veljko Petrović 1896“ u Negotinu data je saglasnost na upotrebu grba opštine Negotin, a usvojeno je i rešenje o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JKP „Badnjevo“ o utvrđivanju valute plaćanja varijabilnog i fiksnog dela iznosa po obračunima za grejnu 2023/2024.

Izveštaj o izvršenju budžeta opštine Negotin za period januar – jun 2023. obrazložio je Goran Ristić, rukovodilac Službe za budžet, finansije i lokalnu poresku administraciju Opštinske uprave koji je  naglasio da su u prvih šest meseci ostvareni prihodi i primanja u ukupnom iznosu od 648,2 miliona dinara, odnosno 45,36 odsto od plana, a da su ukupni rashodi i izdaci budžeta opštine Negotin 487, 1 milion dinara, odnosno 34,92 odsto planom utvrđenih ukupnih sredstava.

Živojin Marković, diplomirani pravnik iz Negotina ponovo je postavljen za pravobranioca opštine Negotin i tu će funkciju obavljati narednih pet godina. Ivici Trajkoviću prestaje dužnost direktora Muzeja Krajine 2. oktobra ove godine zbog isteka mandata, a tu će funkciju od 3. oktobra, naredne četiri godine, obavljati Vesna Stanković, profesor srpskohrvatskog jezika i jugoslovenskih književnosti.

Pored odborničkih grupa „Aleksandar Vučić – Srpska napredna stranka – Za našu decu“ koja broji 30 odbornika i odborničke grupe „Socijalistička partija Srbije“ sa osam odbornika, samostalnim odbornikom „Saveza 90 Zelenih Srbije“, lokalni parlament sada ima i novu odborničku grupu „Narodni pokret Srbije – Za Negotin“ koju čini pet odbornika koji su istupili iz odborničke grupe „Narodna stranka“.

U narednom periodu, saopštio je mr Milan Uruković, odbornik Dragana Pašić biće samostalni odbornik Narodne stranke.