Naslovna Društvo Održana radionica o pružanju besplatne pravne pomoći

Održana radionica o pružanju besplatne pravne pomoći

576
0

Centar za unapređivanje pravnih studija (CUPS) u saradnji sa Udruženjem za očuvanje tradicije, jezika, kulture, običaja i identiteta Vlaha “Gergina” organizovala je radionicu o pružanju besplatne pravne pomoći za predstavnike nevladinog sektora i lokalne samouprave.

Centar za unapređivanje pravnih studija, ekspertska nevladina organizacija iz Beograda, od juna sprovodi dvomesečne aktivnosti usmerene na podizanje kapaciteta lokalnih udruženja u pružanju besplatne pravne podrške i pomoći.

U cilju približavanja zakonskih odredbi predstavnicima udruženja i njihovog osposobljavanja za pružanje besplatne pravne pomoći i podrške, CUPS do kraja jula organizuje jednodnevne radionice, poput ove u Negotinu, a na spisku jedinica lokalnih samouprava su i: Niš, Leskovac, Vranje, Кragujevac, Beograd, Novi Sad, Subotica, Zrenjanin, Šabac i Valjevo.

Radionica u Negotinu organizovana je u saradnji sa Udruženjem za očuvanje tradicije, jezika, kulture, običaja i identiteta Vlaha “Gergina”, a vodio ju je profesor doktor Saša Gajin, koautor brojnih zakona, između ostalih i Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, usvojenog 2018.

“Besplatna pravna pomoć se po Zakonu pruža prvenstveno licima koja pripadaju osetljivim društvenim grupama, kao što su osobe sa invaliditetom, deca, stariji, siromašna lica, nacionalne manjine, oboleli od zaraznih bolesti (HIV, КOVID i slično), žrtve oružanih sukoba, lica koja ne poseduju lične dokumente, lica bez stalnog prebivališta, migranti, lica koja pripadaju seksualnim manjinama i drugi. Prema Zakonu, udruženja su ovlašćena da samostalno pružaju besplatnu pravnu pomoć i podršku pripadnicima osetljivih društvenih grupa pre svega u oblastima u kojim su ovlašćena da pokrenu postupke zaštite ovih lica, kao što su upravni postupak, postupak zaštite od diskriminacije i drugo”, istakao je prof. dr Saša Gajin.

Udruženja su, po Zakonu, ovlašćena da formiraju zajedničke službe pravne pomoći sa službama pravne pomoći koje su već organizovane pri opštinama i gradovima, sa advokatima i njihovim lokalnim komorama, te fakultetskim pravnim klinikama, a u cilju obezbeđivanja kvalitetne pomoći i podrške pripadnicima osetljivih društvenih grupa.

“Zakon precizira da se projektne aktivnosti u vezi sa pružanjem besplatne pravne pomoći i podrške od strane udruženja finansiraju iz budžeta jedinica lokalne samouprave (opštine i gradovi), budžeta Republike Srbije kao i iz drugih izvora finansiranja”, dodaje dr Gajin.

Projektne aktivnosti Centra za unapređivanje pravnih studija usmerene na podizanje kapaciteta udruženja za pružanje besplatne pravne pomoći i podrške podržava Delegacija Evropske unije u Beogradu u okviru projekta „Empowering Human Rights Defenders and their Local Organizations to Provide Legal Support to Most Vulnerable Groups Affected by the COVID-19 Pandemic“.