Naslovna Politika Održana 38. sednica Skupštine opštine Negotin

Održana 38. sednica Skupštine opštine Negotin

786
0

Odbornici Skupštine opštine Negotin na 38. zasedanju usvojili su, između ostalih, i izveštaj o izvršenju  budžeta u prvih šest meseci ove godine.

Od planiranih 1,4 milijarde dinara, koliko iznose ukupni prihodi i primanja konsolidovanog računa opštine Negotin, uključujući sve direktne i indirektne korisnike, u prvih šest meseci prihodi budžeta ostvareni su u visini od 529.609.000 dinara ili 38,48 odsto, a rashodi i izdaci lokalne kase 411.051.000 dinara, odnosno 28,23 odsto.

„U ukupnim prihodima u periodu od 1. januara do 30. juna ove godine izvorni prihodi ostvareni su u obimu 173.067.000 dinara, ustupljeni 216.751.000. transferni u iznosu od 137.474.000, dok su prihodi od prodaje nefinansijske imovine ostvareni u iznosu od 2.317.000 dinara.  Ostvarenje izvornih prihoda je 30,39 odsto, ustupljenih 47,30 odsto a transfernih 41,75 odsto“, rekao je Miroslav Кnežević, rukovodilac Odeljenja za budžet, finansije i lokalnu poresku administraciju Opštinske uprave Negotin.

Najznačajniji prihod u kategoriji izvornih je porez na imovinu koji je u prvih šest meseci naplaćen u visini od 106.351.000 dinara, odnosno sa 40,44 odsto. Ovaj porez čini čak 61,45 odsto ukupnih izvornih prihoda.

Na ime komunalne takse za isticanje firme u prvoj polovini godine prihodi su ostvareni u visini od 16.887.000 dinara, komunalna taksa za držanje  motornih, drumskih i priključnih mašina naplaćena je u visini od 11.298.000 dinara, taksa za ozakonjenje objekata 2.472.000, naknada za uređenje građevinskog zemljišta 1.338.000 dinara…

Što se tiče rashoda, pojasnio je Knežević, oni u prvoj polovini godine iznose 411.051.000 dinara od čega je izvršenje iz tekućih budžetskih sredstava 392.362.000 dinara (33,92%), a iz ostalih izvora  18.689.000 dinara.

Većinom glasova odbornika vladajuće koalicije i stranaka okupljenih oko naprednjaka i socijalista usvojen je izveštaj o radu i finansijskom poslovanju JKP „Badnjevo“ za minulu godinu i izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja nezavisnog revizora Instituta za javne finansije i računovodstvo Niš.  Prema redovnom godišnjem finansijskom izveštaju za 2020. ovo preduzeće ostvarilo je gubitak u iznosu od 17.944.852,52 dinara.

Odbornici su dali i zeleno svetlo za drugu izmenu i dopunu programa poslovanja ovog preduzeća za 2021. godinu. U odnosu na prethodnu ova se odluka, rekao je Dalibor Ranđelović, direktor JKP „Badnjevo“ razlikuje kod subvencija. Naime, prvom odlukom subvencije od strane osnivača, SO Negotin, utvrđene su u visini od četiri miliona dinara, a rebalansom budžeta je na ime subvencija dato dodatnih šest miliona dinara.

„Posle druge izmene i dopune Programa poslovanja za 2021. planirani prihodi su 450.140.000 dinara, a planirani rashodi 441.421.000, tako da je planirana neto dobit od 8.719.000 dinara“, rekao je Dalibor Ranđelović.

Odbornici, njih 25 od prisutnih 30, svojim glasovima podržali su i odluku o usvajanju predloga projekta javno- privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za rekonstrukciju sistema daljinskog grejanja uz dogovorenu isporuku toplotne energije iz drvne biomase i prirodnog gasa.

„Ova tačka je na dnevni red došla nakon dobijanja pozitivnog mišljenja Vlade Republike Srbije, odnosno Kancelarije za javna ulaganja i njene Komisije za davanje mišljenja o javno – privatnom partnerstvu. Kroz ovu odluku propisan je postupak i način realizacije projekta, čija je vrednost skoro 30.000 evra, a čiju realizaciju finansira opština Negotin. Optimalni rok je 25 godina, a od potencijalnog investitora se očekuje ulaganje u vrednosti od 3,8 miliona evra. Očekujem da u narednom periodu ova vlast ili neka nova nakon izbora započne sa realizacijom projekta za koji mislim da je dobar pre svega za  građane koji koriste usluge daljinskog grejanja“, rekao je u izjavi medijima mr Milan Uruković, predsednik SO Negotin.

Zbog nemogućnosti da tokom vanredne situacije od 10. novembra 2020. do 1. juna 2021. bez svoje krivice realizuju ugovorne obaveze na današnjoj sednici usvojena je i treća izmena Ugovora o poveravanju komunalne delatnosti linijskog prevoza putnika na teritoriji opštine Negotin. Odbornici su usvojili odluko o trećoj izmeni ovog ugovora, kao i konačni nacrt aneksa kojim je prevoznicima „Nikolić prevoz“ DOO Samarinovac, DOO As turs Negotin i Moto boem Trans DOO Negotin ugovor produžen do 3. decembra 2021.

Odbornici su bez diskusije usvojili i izveštaj o radu sa finansijskim poslovanjem JP za izgradnju i eksploataciju regionalnog vodosistema „Bogovina“ Bor, rešenje o novom članu Školskog odbora Umetničke škole „Stevan Mokranjac“, rešenje o pristupanju ukidanju dela puta u katastarskoj opštini Dušanovac, kao i rešenje o pokretanju postupka otuđenja suvlasničkih udela Republike Srbije i opštine Negotin.