Naslovna Politika Održana 37. sednica SO Negotin

Održana 37. sednica SO Negotin

608
0

Sa 26 glasova za i tri protiv odbornici Skupštine opštine Negotin usvojili su na 37. sednici lokalnog parlamenta odluku o rebalansu budžeta.

Ovom odlukom, obrazložio je Miroslav Knežević, rukovodilac  Odeljenja za budžet, finansije i lokalnu poresku administraciju, prihodi i primanja, kao i rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 1.373.763.000 dinara, za 160 miliona dinara manje nego prvobitnom odlukom o budžetu za 2021.

Budžetski deficit je 85.066.000 dinara, rezerve su bilansirane do nivoa od 24,4 miliona dinara pri čemu se za stalnu budžetsku rezervu,  izdvaja iznos od pet miliona, a za tekuću budžetsku rezervu od  19,4 miliona dinara.

Razlog rebalansa su, istakao je Knežević, veći prihodi budžeta za prvih šest meseci u iznosu od 71 milion dinara. Reč je o poreskim prihodima od 64,4 miliona dinara, prihodima od prodaje dobara i usluga u iznosu od 3,4 miliona, kao i prihodima koji su ostvareni od novčanih kazni i oduzete imovinske koristi u visini od 3,2 miliona.

“Razlog za rebalans je, takođe, i saglasnost Ministarstva finansija na zahtev za kreditno zaduženje od 21. juna u iznosu od 54.111.000 dinara. Ovo je strogo namenski kredit  za finansiranje kapitalnih investicija i to za rekonstrukciju ulica Kneza Miloša, Ljube Nešića, Mire Vinklajt, krak od ulice Ljube Nešića do Mire Vinklajt, kao i za rekonstrukciju vodovodne mreže u tim ulicama”, rekao je Knežević.

Opština Negotin je u skladu sa Odlukom o budžetu za 2021. zaključila i ugovore sa JKP “Badnjevo” za izvođenje radova na rekonstrukciji kišne kanalizacije u ulicama 1. maja, Strahinjića Bana i fekalne kanalizacije u Prahovu ukupne vrednosti 9.257.220 dinara, zatim za izvođenje radova na rekonstrukciji sekundarne vodovodne mreže u ulici Arčibalda Rajsa u Negotinu ukupne vrednosti 4.992.882 dunara.

“Od kapitalnih investicija planira se i uređenje platoa iza Matijevića. Ukupna planirana vrednost radova iznosi 15 miliona i javna nabavka će se raspisati odmah nakon usvajanja rebalansa od strane skupštine.”, dodao je Knežević.

Povećana su sredstva za radove u mesnim zajednicama sa 15 na 31 milion dinara, ali su zato, rekao je Toplica Đorđević, odbornik sa liste Demokratske stranke, smanjena sredstva na poziciji za izdvajanja za vanredne situacije. On je upitao nadležne kako nameravaju da pomognu meštanima Rečke čiji su usevi stradali nedavno od grada.

Rešenjem o međusobnom raspolaganju između vlasnika zemljišta u javnoj svojini, između opštine Negotin i Republike Srbije,  koje su odbornici većinom glasova usvojili danas, konačno je dato zeleno svetlo za izgradnju vatrogasnog doma kao objekta za potrebe obavljanja poslova iz nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.

Ovim rešenjem će se izvršiti prenos gradskog građevinskog zemljište na katastarskim parcelama u Dunavskoj ulici u Negotinu kako bi se izgradio vatrogasni dom za negotinsko Vatrogasno spasilačko odeljenje i time se pripadnicima ovog odeljenja konačno obezbede uslovi za efikasnije reagovanje, ali i potreban prostor za delovanje u vanrednim situacijama na prostoru opštine Negotin.

Odbornici su doneli i set odluka vezanih za imenovanje predsednika, članova i sekretara Izborne komisije koju čine predstavnici odborničkih grupa: „Aleksandar Vučić – Srpska napredna stranka“, Socijalističke partije Srbije i Demokratske  stranke.

Doneta je i odluka o pristupanju izradi plana detaljne regulacije za izgradnju postrojenja za proizvodnju  električne energije – solarnog parka, čiju je izradu plana tražio Manastir Bukovo sa namerom da izgradi postrojenje za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, odnosno energije sunca.

Doneta je i odluka o pristupanju izradi plana detaljne regulacije za izgradnju objekata za eksploataciju krečnjaka u Jabukovcu na zahtev pirotskih „Drumova A&D“ koji nameravaju da na parcelama koje su u njihovom vlasništvu investiraju u kamenolom, zemljište, opremu, infrastrukturu tri miliona evra i zaposle 20 do 30 radnika.