Naslovna Politika Održana 36. sednica Skupštine opštine Negotin

Održana 36. sednica Skupštine opštine Negotin

622
0

U sali Doma kulture danas je održana 36. sednica Skupštine opštine Negotin.

Odlukom o budžetu opštine Negotin za prošlu godinu ukupni prihodi i primanja iz svih izvora finansiranja planirani su na sumu od 1,4 milijardi dinara,  a ostvareni su sa 70,76 odsto, odnosno u ukupnom iznosu od 1.031.293.000 dinara.

Najznačajniji u grupi izvornih prihoda bio je porez na imovinu koji je ostvaren sa 79,75 odsto. Kako je na sednici lokalnog parlamenta istakao Miroslav Knežević, rukovodilac Odeljenja za budžet, finansije i lokalnu poresku administraciju pandemija virusa korona uticala je da prihodi “po osnovu poreza, taksi, ali i naknada i zakupa budu značajno smanjeni”.

I rashodi i plaćanja ostvareni su sa 69,84  odsto, u ukupnom iznosu od 1.017.896.000 dinara, s obzirom da zbog kovida-19 nije realizovana većina planiranih programa i manifestacija. Knežević je istakao da je ostvaren i budžetski suficit u iznosu od 33.518.000 dinara.

Većinom glasova odbornika okupljenih oko koalicije naprednjaka i socijalista usvojena je i odluka o donošenju  plana  detaljne  regulacije infrastrukturnog   koridora   državnog   puta   od saobraćajnog čvora Dušanovac do granice katastarskih opština Prahovo i Radujevac, kao i odluka o donošenju plana  detaljne  regulacije  za izgradnju visokonaponskog voda 110 kV dalekovoda Đerdap dva – Nikine vode, gde je planirana izgradnja vetroparka.

Doneta je i odluka o  utvrđivanju vremena  i  uzroka  smrti  osoba umrlih  izvan  zdravstvene  ustanove  na  teritoriji opštine Negotin koja predviđa da se po javnom oglasu za izbor mrtvozornika koji raspisuje Opštinsko veće mogu odrediti najviše do tri mrtvozornika, doktora medicine sa položenim stručnim ispritom koji ima najmanje godinu dana radnog iskustva i ima prebivalište na teritoriji opštine Negotin, mogu angažovati na period od tri godine.

Većinom glasova i bez diskusije usvojena je i  odluka o davanju saglasnosti na naplatu menica u 2021. godini,  predatih  radi  obezbeđenja  finansiranja projekata po osnovu ugovora o donaciji, a na osnovu Memoranduma o razumevanju koji su 14. aprila ove godine zaključili “Eliksir Prahovo Industrija hemijskih proizvoda” DOO Prahovo, odnosno “Eliksir Grupa” Šabac i opština Negotin i kojim su uređena prava i obaveze donatora i primaoca donacija.

“Prema tom Memorandumu o razumevanju “Eliksir” je preuzeo obavezu da u narednih 25 godinau budžet opštine Negotin uplati po 50 miliona dinara godišnje. Naravno, to su namenska sredstva, sve je to regulisano Memorandumom i da bi to moglo da se realizuje ovlastili smo predsednika opštine Vladimira Veličkovića da preduzme određene radnje u vezi ovih sredstava odnosno donacije od strane “Eliksira” koji na teritoriji Negotin posluje od sredine 2012. godine. To su značajna sredstva za budžet opštine Negotin i tačno su propisani uslovi za koje namene mogu da se utroše. Menice su od strane predstavnika “Eliksira” dostavljeni Opštini Negotin”, rekao je medijima nakon sednice mr Milan Uruković, predsednik Skupštine opštine Negotin.

Usvojeno je i rešenje o  imenovanju  komisije  za  utvrđivanje  naziva ulica, trgova i drugih delovan aseljenog mesta, koju čine Nenad Vojinović, Renata Đurđević, Milorad Grbović, Ivica Trajković i Tatjana Panić, a odbornici su dali i saglasnost na program o izmenama i dopunama  programa  poslovanja  javnog  preduzeća „Bogovina“ Bor za 2021.

Dragoljub Đorđević, odbornik SDS-a na listi Demokratske stranke još jednom je podsetio na činjenicu da još uvek nije dobio odgovor na pitanje ko je sve, poimence od odbornika, članova Opštinskog veća, rukovodioca i javnih funkcionera u sukobu interesa budući da mu je na prošloj sednici posle tri i po godine dostavljeno mišljenje Agencije za borbu protiv korupcije da odbornik ne može da bude istovremeno i član saveta Mesne zajednice.

“Tražio sam da stručna služba opštine dostavi imena i prezimena odbornika i funkcionera koji su u sukobu interesa, ali nisam dobio odgovor. Interesuje me kada će i na kojoj sednici odgovor na moje odborničko pitanje biti dostavljen”, pitao je Đorđević.

Predsednik opštinskog parlamenta, Milan Uruković ponovio je da je odmah nakon postavljenog pitanja tražio i dobio odgovor nadležnih, podsetio da odbornička grupa DS nije dolazila na sednice i rekao da  je predmet arhiviran u vreme kada je lokalni parlament dobio novog sekretara, verovatno omaškom, ali i dodao da će Đorđeviću na nekoj od narednih sednica biti dostavljen odgovor na ovo pitanje.

Đorđević je zatražio i odgovor na pitanje da li je opština Negotin konkurisala za subvencije za energetsku efikasnost za građane, koje uključuje energetsku obnovu stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova po javnom pozivu koji je za jedinice lokalne samouprave raspisalo Ministarstvo rudarstva i energetike, a na koji se javilo 90 odsto opština i gradova u Srbiji.

Bogdan Gugić, zamenik predsednika opštine odgovorio je da lokalna samouprava budžetom nije planirala sredstva za te namene, ali da će ih predvideti rebalansom ili narednom odlukom o budžetu.

Sednici su, inače, pored 36 odbornika, prisustvovali i članovi Opštinskog veća, kao i zamenik predsednik opštine Negotin, Bogdan Gugić.