Naslovna Politika Održana 28. sednica Skupštine opštine Negotin

Održana 28. sednica Skupštine opštine Negotin

1147
0

Odbornici Skupštine opštine Negotin odlučivali su danas što o izmenama i dopunama, a što i o izradi planova detaljne regulacije za naselje Prahovo, infrastrukturni koridor Dušanovac – Prahovo – Radujevac, Luku Prahovo, Rajačke pivnice, kao i naselje Negotin.

„Eliksir“ Prahovo, rečeno je danas na sednici lokalnog parlamenta, kojoj je prisustvovalo 36 od 45 odbornika, finansiraće izradu izmena i dopuna plana detaljne regulacije za naselje Prahovo, izmenu i dopunu plana detaljne regulacije za naselje Negotin, za kompleks Rajačkih pivnica, kao i izradu planova detaljne regulacije Luke Prahovo i infrastrukturnog koridora državnog pita od saobraćajnog čvora Dušanovac do granice katastarskih opština Prahovo i Radujevac.

Rok za završetak svih ovih planova je šest meseci od dana stupanja na snagu ovih odluka.

Kako je u obrazloženju odluke o izradi izmena i dopuna plana generalne regulacije za naselje Prahovo, koja je već jednom usvojena, istakla Mirjana Dojčinović, rukovodilac Odeljenja za građevinarstvo, urbanizam i zaštitu životne sredine, ona se od prethodne razlikuje u obuhvatu, jer je prvobitno njome bilo planirana površina od 90, a sada od 400 hektara.

Kod izmena plana detaljne regulacije Luke Prahovo nema bitnijih promena, osim što se ovaj planski dokument usaglašava sa planovima višeg reda, konkretno planom detaljne regulacije Prahova i planom za Hemijsko industrijski park u Prahovu.

I odluka o izradi izmena i dopuna plana generalne regulacije za naselje Negotin menja se jedino kod katastarske parcele broj 3272, kompleksa bivšeg Krajina vina, koji iz mešovite zone prelazi u zonu stanovanja većih gustina sa dozvoljenom spratnošću do sedam nadzemnih etaža.

Ovom odlukom predviđene su još neke od bitnijih izmena po sugestijama građana a koje se odnose opšta pravila na izgradnju objekta u centzralnoj zoni, u delu dozvoljene izgradnje na granici jedne od susednih parcela i na udaljenosti manjopj od propisane, zatim kod ispada i otvora  na bočnim fasadama.

Ovim izmenama dozvoljena je i izgradnja manjih stambenih objekata (vikend kuća) u zoni zaštitnog zelenila. Usvajanjem ove odluke odbornici su dali zeleno svetlo da se zemljište ispod objekata prenameni kao zemljište za redovnu upotrebu u cilju ozakonjenja zatečenih poslovnih objekata u Ulici Koste Todorovića u Naselju iza stadiona.

„Danas smo doneli set bitnih odluka koje će već s proleća da krenu u realizaciju. Cilj donošenja ovih odluka je početak realizacije Hemijsko-tehnološkog parka, projekta od državnog interesa. Očekujemo da realizacija krene početkom naredne godine, zato se i uređuje planska dokumentacija koja podrazumeva uređenje infrastrukture, zaštitu životne sredine, stvoranje uslova za dovođenje potencijalnih investitora. Odluka za naselje Negotin odnosi se na  parcelu bivšeg Кrajina vina, gde se planira podizanje stambenog kompleksa od strane Eliksir grupe, čime će biti obezbeđen smeštaj za nove radnike koji će biti  neophodni u narednom periodu, jer mi kao opština nećemo moći da ispunimo sve potrebne zahteve po broju radnika koji će biti potrebni“, rekao je Vladimir Veličković, predsednik opštine Negotin.

Odluka o izradi plana detaljne regulacije infrastrukturnog koridora državnog pita od saobraćajnog čvora Dušanovac do granice katastarskih opština Prahovo i Radujevac sada je usaglašena sa uslovima JP „Putevi Srbije“.

Planom je obuhvaćena planirana trasa državnog puta prvog reda od saobraćajnog čvora Dušanovac do saobraćajnog čvora Samarinovac, zatim predložena trasa državnog puta drugog reda do kružne raskrsnice na ulazu u Prahovo i deonica državnog puta drugog B reda, broj 400, do kraja katastarske opštine Prahovo. Ukupna površina okvirnog obuhvata planskog područja iznosi oko 50 hektara.

„Ova odluka je veoma bitna i za Negotin, ali i za celu teritoriju opštine jer će njome kompletno biti izmešten teretni saobraćaj prema kompleksu „Eliksir“ Prahovo, što je dobro ne samo za naše građane, već i za meštane Samarinovca, Dušanovca i Prahova jer poboljšava kvalitet usluge putne mreže i povećava bezbednost odvijanja saobraćaja formiranjem obilaznog puta oko Samarinovca i Prahova“, kaže mr Milan Uruković, predsednik Skupštine opštine Negotin.

Odbornici vladajuće koalicije stranaka okupljenih oko naprednjaka i socijalista usvojili su bez diskusije i sa 30 glasova za odluku o izradi izmena i dopuna plana detaljne regulacije za kompleks Rajačkih pivnica, budući da postojeće tehničko rešenje nije bilo zadovoljavajuće.

„Za razvoj turizma značajno je donošenje odluke o izmeni Plana detaljne regulacije Rajačkih pivnica. Pre svega, istražni radovi su odrađeni na bušotini i samom bunaru, i stoga će Plan morati da se promeni u tom delu, s obzirom da nadležno ministarstvo daje dozvolu za početak radova. Cilj je da se i ova promena završi do polovine novembra, da bismo sa GIZ-om, uz učešće države, mogli da uredimo sve dozvole, kako bi se od maja, a možda i ranije, krenulo sa uređenjem kompleksa Rajačkih pivnica. Što pre i bolje ovo uradimo, uticaće na još jedan paket, koji će ići ka Negotinu od strane nemačke razvojne agencije. Ozbiljno radimo kako bismo bili primer dobre prakse i stvorili mogućnost da u narednom periodu iskoristimo pogodnosti fondova jer potencijala imamo“ dodao je Vladimir Veličković, predsednik opštine Negotin.

Na sednici, koja je sa dopunom dnevnog reda imala sedam tačaka, a završena je za 28 minuta, usvojena je i odluka o otuđenju građevinskog zemljišta površine 8.584 metara kvadratna, koja je nedavno na licitaciji po ceni od 107.317,17 evra prodata kompaniji LIDL Srbija KD, kao i rešenje da se za člana Školskog odbora Negotinske gimnazije imenuje Nada Đurić, kao predstavnik iz reda rodtelja, umesto Slobodana Nedeljkovića kome je prestao osnov po kome je bio imenovan u sazivu Odbora.